(158) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ bất-hợp-pháp tại Mỹ trong nhiều năm qua và trong tháng 08-2019

Tóm-tắt nội-dung (bài gồm khoảng 4 ngàn 200 chữ) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ tại Mỹ từ năm 2007 và tại Úc từ năm 2012. Nhưng sau khi phám-phá ra sự thật phũ-phàng là những cuộc gây quỹ của VOICE tại Úc trong 7 năm qua đều bất-hợp-pháp (xem bài "(147) VOICE … Continue reading (158) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ bất-hợp-pháp tại Mỹ trong nhiều năm qua và trong tháng 08-2019