NPH2020_877/878: Chuyện dài “Nhân Dân” tự vận HDH & NQT – Sự thật về máy chủ Dominion bị tịch thu tại Đức

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/Qd99o6KjM4k https://youtu.be/RHpjlVwOCPA

Video cộng đồng mạng vạch mặt 2 tên lưu manh có nòi HDH và NQT

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/JqOaIk8DY3c https://youtu.be/AqFytx4npoA https://youtu.be/kGuU8ZfDpO8 https://youtu.be/IiKMpVAHBbU https://youtu.be/H2OKmihOmrM https://youtu.be/oYeS2u6Z8m0 https://youtu.be/gHyZYSgYQUo https://youtu.be/c4qkQGSigyY https://youtu.be/StqLnh6H6pM https://youtu.be/-SGxRF45sDM

Video hay trên cộng đồng mạng về HD Hèn và NQ Trèo (phường chèo)

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/rnZrUVihtSs https://youtu.be/gHyZYSgYQUo https://youtu.be/mGCVbtXgZcU https://youtu.be/kRJFfCCfhhI https://youtu.be/H2OKmihOmrM https://youtu.be/PdqSVFp6AL0 https://youtu.be/d-Qd62_FjXY https://youtu.be/FanaUpkJEEA

Những Video từ ngày Lê Thái quay đầu thay vì HDH quay đầu

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/qg37c_XlJtI https://youtu.be/9GTYFaMww4o https://youtu.be/oshVjRnKXHw https://youtu.be/whivghRrs_s https://youtu.be/RxeIpdRCO9Y https://youtu.be/grKYtywmjbU https://youtu.be/UpnS8mrU5Rg https://youtu.be/sPb8ZjAqsKk https://youtu.be/O8OKONupEcQ https://youtu.be/FdJYNPgGLRs https://youtu.be/erfD0da8KWg

Những video nói về CMT đạo đức giả và đáng xem ngày 23/10/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/T1udOUKm7s8 https://youtu.be/rk2qBEFP7ac https://youtu.be/byb6cCf-19E https://youtu.be/9GTYFaMww4o https://youtu.be/CYTgNLhYBUg https://youtu.be/KxZpVwJ-hGA https://youtu.be/sf6EK8A3bL0 https://youtu.be/C0PNZxSnvMM https://youtu.be/nFWn7egDRLQ https://youtu.be/EuOFr6SaKTw https://youtu.be/Nry7gty4VI8 https://youtu.be/qtMbwLgxSVs https://youtu.be/SG6oSO3e_YQ