Phát hiện nhiều tổ chức nhập cảnh biên giới bất hợp pháp

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Bản tin thời sự tiếng Việt 21h – 03/05/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln KBCHN đã đọc thông báo "KHẨN" của TLS San Francisco trong chương trình giao lưu của ca sĩ Lệ Hằng.Nội dung của video này cũng vô tình đã đi đúng những tiêu chí "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cán Bộ và cán Bộ trong Quân Đội" do KBCHN nói … Continue reading Bản tin thời sự tiếng Việt 21h – 03/05/2020