Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

https://www.facebook.com/tacchienkhonggianmang/videos/2207496076164041/?t=70

NPH2018_263: Phê bình và nhận định kết quả bầu cử bán nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ 2018 – P1

Không cứ là đảng Dân Chủ sẽ thắng ở quận Cam. Cũng không phải cầm cờ Vàng 3 Sọc đỏ là sẽ thắng. ƯCV Josh Lowenthal là thí dụ vừa là đảng Dân Chủ vừa Cầm Cờ Vàng và vừa được Phan Kỳ Nhơn và Việt Tân ủng hộ vậy mà vẫn thua thảm hại. … Continue reading NPH2018_263: Phê bình và nhận định kết quả bầu cử bán nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ 2018 – P1

Bảo Đại Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn ở Việt Nam

Hiếm có đất nước nào cuộc Cách Mạng nổ ra  cuộc chuyển giao quyền lực giữa chế độ quân chủ sang Cộng hòa mà Vua lại viết Chiếu Thoái Vị gửi chính quyền mới . Vua lại được giao chức Cố vấn trong chính quyền mới . Không có đổ máu , không có tàn … Continue reading Bảo Đại Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn ở Việt Nam

Hệ thống giao thông gần 10.000 tỷ đồng ở quận Long Biên

Sau 15 năm từ huyện lên quận, Long Biên đã có hàng loạt dự án giao thông lớn được triển khai trên địa bàn. https://youtu.be/Tf-C4Fm3lLU Giao thông quận Long Biên nhìn từ trên cao Quận Long Biên nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận có diện tích lớn nhất Thủ đô … Continue reading Hệ thống giao thông gần 10.000 tỷ đồng ở quận Long Biên