NPH2019_679: Cầu nối Hà Nội – Quận Cam – Houston

https://youtu.be/T6T3T0vW4lM Gợi ý thành lập hội nhà báo Youtuber hải ngoại. Sao không phải là hội ký giả hay hơn? Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647