NPH2018_290: Tại sao TNS Janet Nguyễn bị thất cử – P2

NB NPH kể sự thật về vụ nhóm ông PKN bị thưa kiện vì vu cáo ông NPH là CS/Tay Sai NNVN. https://youtu.be/iYIjPQv-sME

NPH2018_289: Tại sao TNS Janet Nguyễn bị thất cử – P1

Chỉ dấu sự phân hóa và lừa bịp của nhóm PKN đã giết sự nghiệp chính trị cũng như phá sản cộng đồng NVHN sau 43 năm buôn hàng giả bán hận thù. Sự thật về vụ kiện của nb Nguyễn Phương Hùng với 72 người trong cộng đồng NVQG https://youtu.be/tlba9_CglQY