NPH2018_332: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 22/12/2018

Hãy đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202 1. Vatican lập văn phòng thường trực 2. Giáo phận Vinh do ông Nguyễn Hữu Long làm tân Giám mục. Một phần địa phận Vinh sẽ được tách ra làm giáo phận Hà Tĩnh do Giám … Continue reading NPH2018_332: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 22/12/2018

NPH2018_330: Tòa thánh Vatican sẽ mở văn phòng thường trực tại Việt Nam

Dấu ấn mới trong quan hệ ngoại giao nói lên ý nghĩa tinh thần lớn sự công nhận Việt Nam là một thực thể chính nghĩa trong quan hệ ngoại giao dưới cái nhìn của Vatican. Quốc kỳ là gì? Là biểu tượng "hồn thiêng sông núi" Tức là phải có dân - Có dân … Continue reading NPH2018_330: Tòa thánh Vatican sẽ mở văn phòng thường trực tại Việt Nam

NPH2018_324: Giao lưu độc giả ngày 17/12/2018 về tin nóng NVHN và trong nước

Mr. Đàm tham dự tiệc VIP Party kỷ niệm 35 năm thành lập Thúy Nga Paris tại Las Vegas - CCB Trần Ngơ được "lên sóng" QPVN chung với các thành phần chống phá nhà nước như Lê Trang. Số phận 8600 người bị trục xuất. Phan Kỳ Nhơn bị tố cáo khuynh loát cộng … Continue reading NPH2018_324: Giao lưu độc giả ngày 17/12/2018 về tin nóng NVHN và trong nước