NPH2019_045: LS Trịnh Quốc nói chuyện cộng đồng NVHN cuối năm

Rất nhiều vấn đề đã được nb NPH đặt câu hỏi và LS Trịnh Quốc Thiên đã trả lời. Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/IqO6jM1N9wU

NPH2019_044: Việt Tân nhảy vào đâu thì tổ chức đó chết – Hoàng Duy Hùng đập CCCD

Trùng tu nghĩa trang (chết) - SBTN (chết) - Mụ Nấm (chết) - Voice (chết) và chuyện LS HDH đập Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và đảng cắt cầu chì - đảng sủa trăng Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/zhOvGuVEuUg

NPH2019_043: Nguyễn Thanh Tú và vụ việc lem nhem hội HO Cứu trợ TPB/QP

Những chiến thuật "nuôi hận thù bán hàng giả" của NVHN đang rơi mặt nạ qua những buổi livesteam của KBCHN. Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh) http://facebook.com/thacmac52 email: bacha52@gmail.com Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/QYbGPDClSg8