NPH2019_220: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 28/5/2019 – P3

Những tờ báo hàng hai hoặc không có lập trường giờ nhận cái kết là …. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/L6_pTJZ-P4c

NPH2019_220: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 28/5/2019 – P2

Tờ Việt Báo chứa hàng lậu sao các báo quận Cam không dám đăng? Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/Geg66Jlto1o

NPH2019_219: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 28/5/2019 – P1

Chiền Sĩ Trận Vong là của Mỹ không phải Việt Nam Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/vzjxbbw0D6k

NPH2019_218: Truyền thông thổ tả và truyền thông faked news – P4

Thêm một bác sĩ Việt Nam làm chuyện bậy bạ được truyền thông thổ tả và truyền thông faked news Bolsa bao che không loan tin xấu. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN … Continue reading NPH2019_218: Truyền thông thổ tả và truyền thông faked news – P4

NPH2019_217: Truyền thông thổ tả và truyền thông faked news – P3

Bolsa đất rộng người đông, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/C1rCrhr3ggE

NPH2019_216: Chống Cộng nhảy sang Việt gian có 2 phút

Nguồn: Nửa Vòng Trái Đất TV và Đoàn Trọng Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/UnJlGV0zPPw

MXH2019_041: Ai Việt gian? Chỉ 2 phút Bắp Cải biến thành Việt Gian Bolsa

Ai Việt gian? Chỉ 2 phút Bắp Cải biến thành Việt Gian Bolsa Từ Chí Phèo Bolsa ông Bắp Cải biến thành "Thiếu Tướng" tư lệnh "không quân": 1. Tướng thiếu thước tấcKhông có có quân rất cô đơn2. Bưng bô dân cử nhưng khi bị chửi là Việt Gian thì không ai dám ra … Continue reading MXH2019_041: Ai Việt gian? Chỉ 2 phút Bắp Cải biến thành Việt Gian Bolsa

NPH2019_215: Truyền thông thổ tả – Faked news Bolsa – P2

Tất cả báo Mỹ và truyền hình đăng tin mà báo Việt ngữ im lặng? Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/5LfR8AMHCXQ Thư yêu cầu cải chính Kính gửi bà Bùi Bích Hà … Continue reading NPH2019_215: Truyền thông thổ tả – Faked news Bolsa – P2