Báo Nhân Dân: Nếu yêu nước, hãy hành xử bằng lương tri trong sáng của Hà Nam bị chửi te tua

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/HytvXQlvS94 NPH2020_717/718/719/720/721/722/723: Báo Nhân Dân đề cao HD Hèn - NQT chửi bới những người bất đồng chính kiến? - P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7 Bài viết Cách Mạng Trắng năm 2013 HD Hèn chửi thần tượng HCM của báo Nhân Dân. Vậy ai buôn hàng giả từ Houston, bán cho 97 triệu người dân trong nước sau … Continue reading Báo Nhân Dân: Nếu yêu nước, hãy hành xử bằng lương tri trong sáng của Hà Nam bị chửi te tua

NPH2020_707/708/709/710: Có những sự thật làm sao nói hết? Nhưng từ từ nói cháo sẽ nhừ.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki Sẽ lần lượt phanh phui sự thật NQT dụ dỗ đầu tư 5 tỉ VN với Nam Quan (Mỹ) + 5 tỉ VN với Trần Bằng (VN). NQ và NK cùng phe Tam Nhân Bang nên NQT phải nịnh bợ NK và HDH "kính trọng" NK là vậy. Video ngày 26/9/2020 https://youtu.be/kvTYzpBRTqI https://youtu.be/wkdv04whdFw https://youtu.be/inf-vsM8EiMContinue reading NPH2020_707/708/709/710: Có những sự thật làm sao nói hết? Nhưng từ từ nói cháo sẽ nhừ.

NPH2020_700/701/702/703/704/705/706: Sự thật về kênh VHVNtv bị đóng hay tự đóng – Giao lưu cùng độc giả? P1/P2/P3/P4/P5/P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki Quả báo nhãn tiền đến quá sớm https://youtu.be/idUqcp_phjI https://youtu.be/1eHdHWbNEws https://youtu.be/nib9PyBpfqc https://youtu.be/7xokbZOk_m8 https://youtu.be/pEqV0paczg4 https://youtu.be/uLHyry5wEWA https://youtu.be/MfNKBPQUwpE

NPH2020_680/681/682/683/684/685/686: Xin lỗi “cụ Hồ” nhưng chửi Bác HCM như thế này là sao? P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/0Z4fDxhHhGU https://youtu.be/7Azo3X0LDGA https://youtu.be/ox958Fb55Dw https://youtu.be/wi3koQEE_wU https://youtu.be/jpB4xtykN58 https://youtu.be/JrTbzHV8cY8 https://youtu.be/t_xt3biwWH4

NPH2020_669: Phạm Xuân người Tây Nguyên làm cách mạng trong thời bình

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/-pFplSwKhBE Lật mặt bọn chống Diễn Biến Hòa Bình - Lật sử Trịnh Hoài Nam - Phùng Út Hà - Nguyễn Thanh Tuấn - Võ Tiến Trung - Hoàn Kiền - Trần Ngọc Thố Video ngày 20/9/2020 Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới … Continue reading NPH2020_669: Phạm Xuân người Tây Nguyên làm cách mạng trong thời bình

NPH2020_661/662/663/664/665/666/667: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ!) P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_661: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ) - P1 https://youtu.be/STJyHQSkfqc NPH2020_662: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ) - P2 https://youtu.be/mPEZYumwkO4 NPH2020_663: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn … Continue reading NPH2020_661/662/663/664/665/666/667: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ!) P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7