MXH2018_059: Facebooker Trần Nhật Quang và góc nhìn thời đại

Những vấn đề thời sự mà TNQ giải mã không ai chối cãi. https://youtu.be/j2YEasxRnog

NPH2018_275: Tỉ phú Hoàng Kiều nhất quyết đi đến cùng vụ kiện

Livestream ngày 12/11/2018 Tin mới nhất tỉ phú Hoàng Kiều đã nộp hồ sơ tòa Ventura để phủ quyết đơn xin hủy bỏ vụ kiện theo thủ tục ANTI-SLAPP, nôm na là lý do tu chính án số 1. Qua hồ sơ phủ nhận của ông Hoàng Kiều cho thấy Trần Nhật Phong là người … Continue reading NPH2018_275: Tỉ phú Hoàng Kiều nhất quyết đi đến cùng vụ kiện