NPH2018_292: Ca sĩ làm từ thiện và thăm viếng thân hữu

Một việc làm đáng ca ngợi qua nghĩa cử nhân đạo. Ngoài việc làm từ thiện và không "nổ" như một số người, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù không có điều kiện bắt buộc nhưng anh cũng đã âm thầm trích phần nào tiền lợi tức tại Hoa Kỳ để giúp người vô gia … Continue reading NPH2018_292: Ca sĩ làm từ thiện và thăm viếng thân hữu

NPH2018_289: Tại sao TNS Janet Nguyễn bị thất cử – P1

Chỉ dấu sự phân hóa và lừa bịp của nhóm PKN đã giết sự nghiệp chính trị cũng như phá sản cộng đồng NVHN sau 43 năm buôn hàng giả bán hận thù. Sự thật về vụ kiện của nb Nguyễn Phương Hùng với 72 người trong cộng đồng NVQG https://youtu.be/tlba9_CglQY