NPH2020_816/817/818/819: Những chiêu trò bẩn bựa của NVHN trong bầu cử P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/7rmhGYW0v_A https://youtu.be/068pzfBAJTE https://youtu.be/cqrcFdWcBRg https://youtu.be/WjuWBGabLlo

NPH2020_772/773/774/775: Thị trưởng Westminster không quan tâm dư luận P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln NPH2020_772: Hội đồng thành phố Westminster họp vẫn cảnh "đầu voi đuôi chuột" như thường lệ - P1 https://youtu.be/HvIGiv-xqSw NPH2020_773: Phủ bênh phủ huyện bênh huyện, Trí Tạ xem thường cử tri khi bênh Nam Quan - P2 https://youtu.be/8EZM_BFegdQ NPH2020_774: Mặc dù NV Tài Đỗ đòi đưa vụ việc NQ Nguyễn vào nghị trình … Continue reading NPH2020_772/773/774/775: Thị trưởng Westminster không quan tâm dư luận P1/P2/P3/P4

NPH2020_754/755/756: UCV Nam Quan con gà của Thị trưởng Tạ Đức Trí bị bể mánh như thế nào do ai sắp đặt – P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_754: UCV Nam Quan con gà của Thị trưởng Tạ Đức Trí bị bể mánh như thế nào do ai sắp đặt - P1 https://youtu.be/On7qV1MRhEM NPH2020_755: HD Hèn tuyên chiến với Trần Hùng gọi "Mồm phụ khoa" mà không dám kêu đích danh - P2 https://youtu.be/bb4dVRPpPwA https://youtu.be/sfnODyD9uOw

NPH2020_746/747/748: Phần 1/2/3 trong 3 video “Trả lời Hà Nam – Đức Dũng” bài viết trên báo Nhân Dân – Ngày 7/10/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki Tiếp tục trả lời vu cáo của Hà Nam (ký tên dùm cho HD Hèn) đăng trên báo Nhân Dân nên lãnh cán búa? Video ngày 7/10/2020 https://youtu.be/UZ_f6E43qsQ https://youtu.be/BMPDtFXd2Ss https://youtu.be/72XVJ70qfog

NPH2020_733/734/735: Thư tố cáo thâm cung bí sử báo Nhân Dân P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_733: Tưởng là ai hóa ra là tên hành vi đê tiện vậy mà dám trao giải "Búa Liềm Vàng"? P1 https://youtu.be/IyCSt6_N664 NPH2020_734: Toàn bộ lá thư và nhận định của nb NPH về tác giả giải Búa Liền Vàng - P2 https://youtu.be/FiM3DZyT-6Y NPH2020_735: Toàn bộ lá thư và nhận định của nb NPH … Continue reading NPH2020_733/734/735: Thư tố cáo thâm cung bí sử báo Nhân Dân P1/P2/P3

Loạt phản biện: Bài viết “Nếu Yêu Nước, hãy hành xử theo lương tri trong sáng” trên báo Nhân Dân – P1/P2/P3/P4/P5/P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_724: Bài viết "Nếu Yêu Nước, hãy hành xử theo lương tri trong sáng" trên báo Nhân Dân https://youtu.be/uZ3zKUMJUg8 https://youtu.be/75aCZvYbpLk https://youtu.be/VXF7sB55jeU https://youtu.be/_tbB7IVi2H8 https://youtu.be/_6HRtliZyTQ