Cộng tác viên HDH lợi dụng báo Nhân Dân tuyển dụng thiếu niên và gửi CMT về tuyên truyền tại VN

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Nội dung video từ tư tưởng của cháu tuổi thiếu niên bị bức xúc (hơn 3 tiếng tối – 15/3/2021)

(P1 – HDH nhục mạ Bác Hồ – Bác Giáp) 30 phút +

(P2 – HDH nhục mạ Bác Hồ – Bác Giáp) 30 phút +

(P3 – HDH gửi tài liệu CMT về Việt Nam) 48 phút

(P4 – Thời sự Bolsa – Hoa Kỳ – Việt Nam – P1 ) 33 phút

(P2 – Thời sự Bolsa – Hoa Kỳ – Việt Nam ) 48 phút

Cộng tác viên báo Nhân Dân tuyển mộ xã đảng viên gửi tài liệu CMT về Việt Nam

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

(P1 – Cộng tác viên tuyển mộ thiếu niên gửi tài liệu CMT về VN?)

(P2 – Cộng tác viên tuyển mộ thiếu niên gửi tài liệu CMT về VN?)

(P3 – Vụ kiện WJC cú lừa của NVHN)

Sự thật Đông Tiến 2 đợt 1 và 2 cùng cái kết của Hoàng Cơ Minh

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Phần cuối của loạt bài Mặt Trận Việt Tân kẻ đã xúi dục và mua chuộc nhóm Lê Đình Kình (vụ Đồng Tâm).

Một trong những lý do phóng sự này được đưa lên cộng thêm với ác tâm xuyên tạc về Việt Nam cùng với “thách thức” KBCHN không dám nói về “Việt Tanh” cũng như yêu cầu của nhiều độc giả muốn biết sự thật cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. “Hoàn toàn bị sát hại bởi quận Pathet Lào, chưa cần đế bộ đội biên phòng VN ra tay.

(P6 và hết)