Biểu tình náo động ở Bolsa chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Biểu tình náo động ở Bolsa, Little Saigon, chống show văn nghệ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng https://youtu.be/uhn2rSYHgpk

Thành phố Westminster có nghị quyết chống Cờ Vàng

Ngày 18/10/2018 trong buổi biểu tình "chào mừng" ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến quận Cam, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tuyên bố: "Thành phố Westminster đã có nghị quyết chống cờ Vàng". Có lẽ vì vậy mà cuộc biểu tình tự giải tán "kệ mother" Đàm Vĩnh Hưng … Continue reading Thành phố Westminster có nghị quyết chống Cờ Vàng

NPH2018_229: Biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thất bại thê thảm

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng phân tích những điểm thất bại của nhóm PKN khi tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: - PKN nói lộn: Nghị quyết chống cờ Vàng phút 11.36 video của Nửa Vòng Trái Đất TV bên dưới - Cấm CSVN vào thành phố nhưng cuối cùng "cộng con" vẫn quậy và … Continue reading NPH2018_229: Biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thất bại thê thảm