Video kênh mới của Lê Thái tuần thứ 3/8/2021

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://youtube.com/channel/UCEu3ik9HGG92yTidVEE7O5A/ (Kênh)

24/8/2021

SaiGon VOVE là ai?

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Nguyễn Văn Phước cùng với Minh’s Đạt’s.

THƯA CĐM

Tôi Nguyễn Văn Phước chủ TK số…39397979, chính thức nhận lời thách đấu với anh Thái Quốc Thọ chủ kênh YouTube SG ViVu, và anh Nguyễn Trọng Sửu chủ kênh YouTube Tiếp Tục Đào.( Chỉ một mình mà thôi.Không đại diện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác).

Phản bác lại toàn bộ những gì anh Sửu đá chủ kênh Tiếp Tục Đào phát ngôn quy chụp cho người khác trên clip livestream lúc 20h30 ngày 23/7/2021 trên kênh Tiếp Tục Đào (clip đính kèm) cụ thể như sau:

1) Anh Lê Thái tôi không biết là ai.
2) Anh San Kham, Trung Anh, Phùng Nên, Jonh McBride…gọi chung là những AE Huyền cơ không liên quan đến cuộc chơi này.
3) Đồng ý với Anh Sửu đá cử đại diện và mời đến ngân hàng Agribank CN6 số: 589 Hồng Bàng-P.2-Q6-Tp.HCM mở 1 TK chung và nộp quỹ mỗi bên 2 tỷ VNĐ thời gian cụ thể Anh Thọ và Anh Sửu chọn.
4) Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp tiền vào TK hai bên sẽ tiến hành chơi theo những gì mà Anh Thọ và Anh Sửu thông báo.

KÍNH CÁM ƠN

Video Lê Thái tuần lễ thứ tư tháng 7/2021

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

24/7/2021

24/7/2021

Nguyễn Văn Phước cùng với Minh’s Đạt’s.

23/7/2021

THƯA CĐM

Tôi Nguyễn Văn Phước chủ TK số…39397979, chính thức nhận lời thách đấu với anh Thái Quốc Thọ chủ kênh YouTube SG ViVu, và anh Nguyễn Trọng Sửu chủ kênh YouTube Tiếp Tục Đào.( Chỉ một mình mà thôi.Không đại diện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác).

Phản bác lại toàn bộ những gì anh Sửu đá chủ kênh Tiếp Tục Đào phát ngôn quy chụp cho người khác trên clip livestream lúc 20h30 ngày 23/7/2021 trên kênh Tiếp Tục Đào (clip đính kèm) cụ thể như sau:

1) Anh Lê Thái tôi không biết là ai.
2) Anh San Kham, Trung Anh, Phùng Nên, Jonh McBride…gọi chung là những AE Huyền cơ không liên quan đến cuộc chơi này.
3) Đồng ý với Anh Sửu đá cử đại diện và mời đến ngân hàng Agribank CN6 số: 589 Hồng Bàng-P.2-Q6-Tp.HCM mở 1 TK chung và nộp quỹ mỗi bên 2 tỷ VNĐ thời gian cụ thể Anh Thọ và Anh Sửu chọn.
4) Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp tiền vào TK hai bên sẽ tiến hành chơi theo những gì mà Anh Thọ và Anh Sửu thông báo.

KÍNH CÁM ƠN

23/7/2021

23/7/2021

23/7/2021

22/7/2021

22/7/2021

21/7/2021

20/7/2021

20/7/2021

19/7/2021

19/7/2021

18/7/2021