LH2020 Album 06: Tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Quang Lộc

Tối 10/6/2020 ca sĩ Lệ Hằng giao lưu văn nghệ trong số có 2 nhạc phầm “Em Mùa Thu Hà Nội” và “Về Đây Nghe Em” để tưởng nhớ anh. Kính mời các bạn thưởng thức.