NPH2020_687/688/689/690/691/692: Ông Trần Trung Chính – Nhân quả của Hoàng Duy Hèn – P1/P2/P3/P4/P5/P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/lI-R-IvZ48o https://youtu.be/lg6-vD6Dtj0 https://youtu.be/zT67a4RyHzs https://youtu.be/jLFZfX-3emE https://youtu.be/GMASrTP6upk https://youtu.be/sEa5UIUQenc

NPH2020_680/681/682/683/684/685/686: Xin lỗi “cụ Hồ” nhưng chửi Bác HCM như thế này là sao? P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/0Z4fDxhHhGU https://youtu.be/7Azo3X0LDGA https://youtu.be/ox958Fb55Dw https://youtu.be/wi3koQEE_wU https://youtu.be/jpB4xtykN58 https://youtu.be/JrTbzHV8cY8 https://youtu.be/t_xt3biwWH4

NPH2020_669: Phạm Xuân người Tây Nguyên làm cách mạng trong thời bình

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki https://youtu.be/-pFplSwKhBE Lật mặt bọn chống Diễn Biến Hòa Bình - Lật sử Trịnh Hoài Nam - Phùng Út Hà - Nguyễn Thanh Tuấn - Võ Tiến Trung - Hoàn Kiền - Trần Ngọc Thố Video ngày 20/9/2020 Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới … Continue reading NPH2020_669: Phạm Xuân người Tây Nguyên làm cách mạng trong thời bình

NPH2020_661/662/663/664/665/666/667: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ!) P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_661: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ) - P1 https://youtu.be/STJyHQSkfqc NPH2020_662: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ) - P2 https://youtu.be/mPEZYumwkO4 NPH2020_663: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn … Continue reading NPH2020_661/662/663/664/665/666/667: Quach Duy hay Quách Ái (NQT giả danh pn xưng chị, chat text với Long Lukas ai ngờ!) P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

NPH2020_657/658/659: HDH-NQT Vũ Như Cẩn ngoan cố và khó thuyết phục nên cuộc chiến phản động còn dài – P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki Những nỗ lực hòa giải của UBNV xem như thất bại. Phải chăng HDH-NQT cho là đã có báo Nhân Dân gối gối đầu nên có quyền tiếp tục lường gạt người ngây thơ. Video ngày 16/9/2020 NPH2020_657: HDH-NQT Vũ Như Cẩn ngoan cố và khó thuyết phục nên cuộc chiến phản động còn … Continue reading NPH2020_657/658/659: HDH-NQT Vũ Như Cẩn ngoan cố và khó thuyết phục nên cuộc chiến phản động còn dài – P1/P2/P3

NPH2020_656: Để đánh bại pháo đài bay B-52 miền Bắc chuẩn bị 10 năm và chiến thắng trong 12 ngày đêm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki Chiến tranh Việt Nam nhiều điều bí ẩn nhưng đã có đáp số. KBCHN sẽ lần lượt giả mật những bí ẩn để vinh danh những anh hùng liệt nữ đã hi sinh hơn 20 năm để đem lại chiến thắng thống nhất đất nước. Video ngày 16/9/2020 https://youtu.be/c7r-38yNwjM Vui lòng bấm “Đăng Ký” … Continue reading NPH2020_656: Để đánh bại pháo đài bay B-52 miền Bắc chuẩn bị 10 năm và chiến thắng trong 12 ngày đêm