NPH2020_500/501/502: Thời sự VN-HK-TG và fake news 13 ngàn gián điệp Trung Quốc xâm nhập Việt Nam – P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_500: Thời sự VN-HK-TG và fake news 13 ngàn gián điệp Trung Quốc xâm nhập Việt Nam - P1 https://youtu.be/Kpk1QjSByl8 NPH2020_501: Thời sự VN-HK-TG và fake news 13 ngàn gián điệp Trung Quốc xâm nhập Việt Nam - P2 https://youtu.be/VV_J6O5fpMY NPH2020_502: Thời sự VN-HK-TG và fake news 13 ngàn gián điệp Trung Quốc xâm … Continue reading NPH2020_500/501/502: Thời sự VN-HK-TG và fake news 13 ngàn gián điệp Trung Quốc xâm nhập Việt Nam – P1/P2/P3

NPH2020_496/497/498/499 -Tỉnh Bắc Ninh một người làm quan cả họ được nhờ – Thâm cung bí sử NVHN lần đầu mới nói: P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_496: Thời VN-HK-TG và NVHN chuyện thâm cung bí sử - P1 https://youtu.be/KewHsPkiAUA NPH2020_497: Thời sự VN-HK-TG và thâm cung bí sử NVHN chưa hề nói - P2 https://youtu.be/R_85BEZUN9E NPH2020_498: Thời sự VN-HK-TG và thâm cung bí sử NVHN chưa hề nói - Tỉnh Bắc Ninh một người làm quan cả họ được nhờ … Continue reading NPH2020_496/497/498/499 -Tỉnh Bắc Ninh một người làm quan cả họ được nhờ – Thâm cung bí sử NVHN lần đầu mới nói: P1/P2/P3/P4

NPH2020_492/493/494/495: Lịch sử Việt Nam 15 Tập – Tập 10 (1945 -1964) thời sự VN-HK-TG – P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_492: Thời sự VN-HK-TG và Fake News - P1 https://youtu.be/vbGWP99U_aw NPH2020_493: Thời sự VN-HK-TG và fake news - P2 https://youtu.be/Gb-IlPnpLl4 NPH2020_494: Lịch sử Việt Nam 15 Tập (1945 - 1954) - P3 https://youtu.be/_PuyhAKzDo0 NPH2020_495: Lịch sử Việt Nam 15 Tập - Tập 10 (1945 - 1954) - P4 https://youtu.be/-Ev32TiH110 Đọc từ LSVN-15 Tập (Tập … Continue reading NPH2020_492/493/494/495: Lịch sử Việt Nam 15 Tập – Tập 10 (1945 -1964) thời sự VN-HK-TG – P1/P2/P3/P4

NPH2020_485/486/487: Tâm trạng người lính VNCH khi trở về quê hương lần đầu tiên sau 36 năm – P1-P2-P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020_485: Tâm trạng người lính VNCH khi trở về quê hương lần đầu tiên sau 36 năm - P1 Lời tâm sự sẽ tạo thành cuồng phong hay im lặng - Video ngày 31/7/2020 https://youtu.be/QC5fS7xoO8s NPH2020_486: "Tự phong" hay "được phong" làm chính trị cần biết - P2Muốn làm đại biểu nhân dân cần … Continue reading NPH2020_485/486/487: Tâm trạng người lính VNCH khi trở về quê hương lần đầu tiên sau 36 năm – P1-P2-P3

NPH2020_483/484: Không phải là lúc đặt vấn đề lỗi phải – Cùng nhau đoàn kết quyết tâm diệt dịch – P1-P2

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln WikiNPH2020_483: Không phải là lúc đặt vấn đề lỗi phải - Cùng nhau đoàn kết quyết tâm diệt dịch - P1 Đà Nẵng bung hay không? Video ngày 30/7/2020 https://youtu.be/uIptd13rGis NPH2020_484: Mỹ và đồng minh quyết tâm trước thách thức mới đầy sấc xược của TQ - P2 TQ điên cuồng cắn lung tung và … Continue reading NPH2020_483/484: Không phải là lúc đặt vấn đề lỗi phải – Cùng nhau đoàn kết quyết tâm diệt dịch – P1-P2

NPH2020 479/480/482/482: Trận chiến với Trung Quốc đã bắt đầu khởi sự 29/7/2020 -P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki NPH2020 479: Trận chiến với Trung Quốc đã bắt đầu khởi sự 29/7/2020. https://youtu.be/_pelX0UVIO8 THS2018 - Cám ơn tác giả đã có bài viết nghiên cứu rất công phu Thiên Hạ Sự 2018 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc: Âm mưu Trung Quốc bá quyền làm chủ Biển Đông và thế giới? Video … Continue reading NPH2020 479/480/482/482: Trận chiến với Trung Quốc đã bắt đầu khởi sự 29/7/2020 -P1/P2/P3/P4

NPH2020_479: Trận chiến với Trung bắt đầu khởi sự – Trần Trung Đạo

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki THS2018 - Cám ơn tác giả đã có bài viết nghiên cứu rất công phu Thiên Hạ Sự 2018 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Âm mưu Trung Quốc bá quyền làm chủ Biển Đông và thế giới? Video ngày 29/7/2020 https://youtu.be/_pelX0UVIO8 Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) … Continue reading NPH2020_479: Trận chiến với Trung bắt đầu khởi sự – Trần Trung Đạo

NPH2020_476/477/478: “VC” trả nợ Mỹ 145 triệu USD dùm VNCH – P1/P2/P3

NPH2020_476: "VC" trả nợ dùm VNCH - Nhập cảnh trái phép được thả về vào lậu tiếp? https://youtu.be/fpdOHyZCOA0 Nghịch lý: VC trả nợ dùm VNCH và nhập cảnh bất hợp pháp được trả tự do là sao có nghĩa là vào nữa đi tao lại thu hụi chết có tiền xài tiếp? NPH2020_477: Trao trả … Continue reading NPH2020_476/477/478: “VC” trả nợ Mỹ 145 triệu USD dùm VNCH – P1/P2/P3