Video Lệ Hằng Album 42 – Ngày 15/8/2021

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Điều Giản Dị (NS Phú Quang)

Biển Mặn (Nhật Trường)

Biệt Kinh Kỳ (NS Minh Kỳ)

Hà Nội Vắng Những Cơn Mưa (NS Trịnh Quý Hải)

Đà Lạt Hoàng Hôn (NS Minh Kỳ – Dạ Cầm)

Diễm Xưa (NS Trịnh Công Sơn)

Để Nhớ 1 Thời Ta Đã Yêu (NS Thái Thịnh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s