Lệ Hằng Album 41 thứ Năm ngày 5/8/2021

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Một sự ngẫu nhiên trong lần này khách ái mộ đã yêu cầu 4 bản nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và 4 bản nhạc có con số trong tên bài hát.

Đồi Thông 2 Mộ – Hồng Vân

Tuyết Trắng – Trần Thiện Thanh

Rừng Lá Thấp – Trần Thiện Thanh

Biển Mặn – Trần Thiện Thanh

2 Sắc Hoa Tigôn

Vì Sao Lạc

Ngày Đợi Mong – Trần Thiện Thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s