Diễn viên Hồng Vân phỉ báng Trời, Phật

LTS – Không có Trời – Phật – Chúa – Mohamed nào độc ác cả. Tự miệng người đời gán ghép mà thôi. Nhà báo tôi ghét nhất câu: “Trời phạt – Chúa phạt”.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Facebooker Đỗ Cao Cường 

Trời phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạnTrời phật nào ở đây?

Trung Quốc là trời phật à? Tốt nhất bỏ chữ NSND đi, tư duy như mày chỉ tổ làm hỏng các thế hệ tương lai.

Danh hiệu, chức tước, sự nổi tiếng chỉ là thứ phù du. Quan trọng vẫn là nhận thức, tầm nhìn, chịu khó học hỏi, biết rút kinh nghiệm sau những lần ngu.

Nhiều lần phát ngôn giống Việt gian, tà giáo thế này mà cũng dám xưng mình là nghệ sĩ nhân dân, người thành đạt. Người của công chúng đây sao?

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Bài viết của NSND Hồng Vân NSND Hồ“ng Vân 5giờ. giờ Thương quá Saigon đang trong cơn nguy biến Phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng then cài Tối 9, 10 giờ như chẳng thấy còn ai Hồi hộp thở chờ ngày mai lại sáng Trời phật hái xin ngừng gieo kiếp nạn Loài người quá đớn đau, loài người khổ lắm rồi... 人人人 ST một áng thơ từ một bài thơ thật dài của Ox..... Thích Bình luận Thái Hiệp và 8,5K người khác Chia sẻ Viết bình luận... GIF'

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s