Đảng Cộng hòa bang Texas tìm kiếm thẩm định pháp y đối với các lá phiếu ở 13 quận hạt lớn nhất

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://www.newsmax.com/politics/texas-forensic-audit-state/2021/07/21/id/1029474/


Texas State Republican Seeks Forensic Audit of Ballots in 13 Largest Counties
Cờ Hoa Kỳ và Cờ Tiểu bang Texas vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại El Paso, Texas. (Ảnh của Patrick T. Fallon / AFP qua Getty Images)


Bởi Eric Mack

Giữa sự cản trở của Đảng Dân chủ ở Texas của GOP tiểu bang nỗ lực thông qua các biện pháp cải cách bầu cử, một đại diện khu vực Houston đang đề xuất một dự luật để tiến hành kiểm tra pháp y tại 13 quận lớn nhất của Texas.

Hạ nghị sĩ bang Texas Steve Toth, R-Woodlands, giới thiệu HB. 241, Đạo luật Niềm tin của Cử tri Texas.

“Thống đốc, trung tá thống đốc và người phát ngôn của Hạ viện sẽ chỉ định một bên thứ ba độc lập để tiến hành kiểm tra pháp y về cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020”, dự luật Toth’s House Bill 241 viết.

Dự luật dài hai trang nhắm mục tiêu kiểm tra pháp y của 13 quận với 415.000 cư dân trở lên.

“Trước phiên họp đặc biệt, tôi đã gặp gỡ các cử tri trên toàn Quận 15 ở Quận Nam Montgomery; Đạo luật Niềm tin của Cử tri Texas là sản phẩm của các cuộc họp đó và là yêu cầu trực tiếp từ các cử tri đã gửi tôi đến Austin”, Toth nói với The Texan. “Người dân Texas muốn biết thêm về những cáo buộc gian lận cử tri và xứng đáng được tin tưởng vào cuộc bầu cử của họ.”

Việc kiểm toán sẽ phải bắt đầu trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, hoàn thành trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 và báo cáo sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, theo dự luật.

“Dự luật đề xuất của Hạ nghị sĩ Toth là kịp thời và cần thiết với mục đích vạch trần bất kỳ trường hợp gian lận nào trong cuộc bầu cử năm 2020 và trấn an các cử tri Texas rằng phiếu bầu của họ đã được đếm chính xác”, Thẩm phán Mark Keough của Montgomery County nói với tờ The Texan. “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thông qua dự luật này và mong đợi kết quả của cuộc kiểm toán.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s