TIN NÓNG: Thượng viện New Hampshire biểu quyết 24-0 buộc tiểu bang thực hiện kiểm tra cơ quan Windham, về kết quả bầu cử ngày 3 tháng 11 của New Hampshire

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Jim Holf – The Gateway Pundit

Một cuộc kiểm phiếu tay gần đây trong buổi kiểm tra tại một địa điểm ở Rockingham Quận 7 ở Windham, New Hampshire, cho thấy rằng các máy bỏ phiếu thuộc sở hữu của Dominion đã rút ngắn các ứng cử viên thuộc đảng CỘNG HÒA khoảng 300 phiếu bầu.

Đầu tháng này, chúng tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ David Strang M.D., Thành viên Ủy ban quốc gia của Ủy ban Cộng hòa Quận Belknap, cho New Hampshire GOP. David nói với The Gateway Pundit rằng các ứng cử viên Đảng Cộng hòa ở Windham đã bị máy bỏ phiếu do Dominion sở hữu 6% tổng số phiếu bầu của họ.

Theo Tiến sĩ Strang, những cỗ máy thuộc sở hữu của Dominion này được sử dụng ở 85% thị trấn ở New Hampshire.

Điều gì khiến kết quả New Hampshire 2020 phiếu chí còn bị nghi ngờ hơn: ** Đảng Cộng hòa đã lật đổ Thượng viện New Hampshire từ 14-10 đảng Dân chủ thành 14-10 đảng Cộng hòa vào năm 2020.

Đảng Cộng hòa đã lật đổ Hạ viện New Hampshire từ phe Dân chủ chiếm đa số 230-156 thành phe Cộng hòa chiếm đa số 213-187 vào năm 2020!

Tuy nhiên, Joe Biden, người đứng thứ 4 trong vòng sơ bộ Dem và Kamala Harris, người không lọt vào vòng sơ bộ Dem, đã giành được vị trí 52,7 đến 45,4 trước Trump.

Những kết quả này là ĐIỀU KHÔNG THỂ .

Những gì đảng Dân chủ đã làm là giảm 6% cho mỗi ứng cử viên GOP trong mỗi cuộc đua có kiểm phiếu lại. Bây giờ điều này… Tuần trước, thượng viện bang New Hampshire đã bỏ phiếu với tỷ số 24-0 để buộc bang thực hiện kiểm toán cuộc đua đại diện của bang Windham, New Hampshire vào ngày 3/11/2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s