Theo lời của Trung tướng Michael Flynn tổng thống Donald Trump vẫn tại vị nhiệm kỳ tiếp theo

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

“Thông điệp lớn của tôi là sự thật sẽ lộ ra và Donald Trump sẽ tiếp tục là tổng thống Hoa Kỳ trong 4 năm tới,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Alex Jones.

“Không có nghi ngờ gì trong suy nghĩ của tôi. Khi tôi được hỏi trên thang điểm từ 1 đến 10 – thang điểm mà bạn sẽ đặt Trump sẽ là tổng thống tiếp theo – tôi nói là 10, không nghi ngờ gì nữa.

”https://api.banned.video/embed/5ff51a425a21233002a02d6c

“Đó là sự thật. Tất cả mọi người trên đất nước này, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 này là một cuộc bầu cử hoàn toàn khác, ”Flynn nói thêm. “Đó là một cuộc bầu cử gian lận, chúng tôi đã có sự can thiệp của nước ngoài từ nhiều quốc gia mà tôi có thể giải thích ở đây nếu bạn muốn tham gia vào điều đó.”

Theo đó, Flynn xác nhận các báo cáo trước đó rằng cuộc bầu cử được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp quốc gia do có báo cáo về các tác nhân nước ngoài xâm nhập hệ thống bầu cử, đặc biệt là người Trung Quốc.

“Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng về sự can thiệp của nước ngoài, đó là [những gì] mệnh lệnh hành pháp của tổng thống mô tả, mệnh lệnh hành pháp từ năm 2018,” ông tiếp tục, đề cập đến Lệnh hành pháp 13848. “Ông ấy đã ban hành lại lệnh này vào năm 2019 và tái lập lại vào năm 2020, vì vậy chúng tôi về cơ bản là trong tình trạng khẩn cấp quốc gia mà tổng thống đã tuyên bố. “

“Ông ta chỉ cần phải quyết định xem có thực hiện một số thủ tục nằm trong thẩm quyền của ông ta hay không.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s