LỆNH HÀNH PHÁP KHẨN CẤP QUỐC GIA & THIẾT QUÂN LUẬT TẠI WASHINGTON D.C

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

English version below:

Doan Kim

ĐẤT NƯỚC HOA KỲ CỦA BẠI ĐẦN VÀ ĐẢNG ĐẦM LẦY…NẾU ĐẾN THẬT?!?

* Tờ báo lớn nhất của Úc đăng tin: ” Bại đần đề nghị (xin xỏ) với thằng tập để có được một bang giao Cửa Số Của Hy Vọng 😡, (hữu nghị anh em với kẻ thù).

* Một Nước Mỹ quỳ…😔

* Một Nước Mỹ vô nhân bản, với một tổng thống (?) vô liêm sỉ cả gia đình.

Doan Kim

Sẽ không bao giờ xảy ra, vì Tổng Thống Donald J Trump có hứa ttrước là sẽ chuyển giao quyền lực êm thấm ngày 20 tháng Giêng, nhưng TT chưa nói là bàn giao cho ai? TT DONALD TRUMP Sẽ bàn giao ông DONALD J. TRUMP 100%!!!

President Donald Trump will speak in Alamo, TX, on Tuesday at the Southern border, recognizing the 450th mile of new border wall construction.


Dương Bá Đương

TỔNG THỐNG D. TRUMP BẬT HAI LỆNH MỘT LÚC

Lệnh điều hành về giải quyết mối đe dọa từ các khoản đầu tư chứng khoán mà các công ty quân sự Trung Quốc Cộng sản Tài chính

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

Ban hành ngày: Ngày 12 tháng 11 năm 2020

Quyền hạn được trao cho tôi là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo) (IEEPA), Đạo luật Các Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp.), và phần 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ,

Tôi, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhận thấy rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đang ngày càng khai thác nguồn vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên và cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác , điều này tiếp tục cho phép CHND Trung Hoa đe dọa trực tiếp đến quê hương Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm bằng cách phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hành động độc hại được kích hoạt trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân.

Chìa khóa cho sự phát triển của các bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác của CHND Trung Hoa là nền kinh tế tư nhân rộng lớn của nước này. Thông qua chiến lược quốc gia về Sự kết hợp Quân sự-Dân sự, CHND Trung Hoa tăng quy mô của tổ hợp công nghiệp-quân sự của đất nước bằng cách buộc các công ty dân sự Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của mình. Các công ty đó, mặc dù vẫn mang vẻ ngoài là tư nhân và dân sự, trực tiếp hỗ trợ các bộ máy quân sự, tình báo và an ninh của CHND Trung Hoa và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của họ.

Đồng thời, các công ty đó huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công cộng ở đây và nước ngoài, vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào các dịch vụ thị trường và tham gia vào các hành vi khác để đảm bảo quyền truy cập Thủ đô Hoa Kỳ. Theo cách đó, CHND Trung Hoa khai thác các nhà đầu tư Hoa Kỳ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.

Do đó, tôi nhận thấy thêm rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự của CHND Trung Hoa, bằng cách trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực của các bộ máy quân sự, tình báo và các bộ máy an ninh khác của CHND Trung Hoa, tạo thành một mối đe dọa bất thường và bất thường, mà nguồn gốc của nó phần lớn là bên ngoài Hoa Kỳ, đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Để bảo vệ quê hương Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ, tôi xin tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với mối đe dọa này.

Theo đó, tôi quyết định:

Mục 1 . (a) Các hành động sau bị nghiêm cấm:

(i) bắt đầu từ 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền Đông vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh của hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào các chứng khoán đó, của bất kỳ công ty quân đội Trung Quốc Cộng sản nào như được định nghĩa trong phần 4 (a) (i) của lệnh này, bởi bất kỳ người Hoa Kỳ nào; và (ii) bắt đầu từ 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 60 ngày sau khi một người được xác định là thuộc quân đội Trung Quốc Cộng sản theo mục (4) (a) (ii) hoặc (iii) của lệnh này, bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào chứng khoán đó của người đó, bởi bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ.

(b) Bất kể tiểu mục (a) (i) của phần này, các giao dịch mua giá trị hoặc bán hàng được thực hiện vào hoặc trước 11:59 tối theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, chỉ để thoái vốn, toàn bộ hoặc một phần, khỏi chứng khoán Bất kỳ người dân Hoa Kỳ nào được tổ chức vào lúc 9:30 sáng theo giờ chuẩn miền đông vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, trong một công ty quân sự của Trung Quốc Cộng sản như được định nghĩa trong mục 4 (a) (i) của lệnh này, đều được phép.

(c) Bất kể tiểu mục (a) (ii) của phần này, đối với một người được xác định là một công ty quân sự của Trung Quốc Cộng sản theo mục 4 (a) (ii) hoặc (iii) của đơn đặt hàng này, các giao dịch mua có giá trị hoặc bán hàng được thực hiện vào hoặc trước 365 ngày kể từ ngày xác định như vậy, chỉ để thoái vốn, toàn bộ hoặc một phần, khỏi chứng khoán mà bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ nắm giữ trong người đó, kể từ ngày 60 ngày kể từ ngày xác định đó, được phép.

(d) Các điều cấm trong tiểu mục (a) của phần này được áp dụng ngoại trừ trong phạm vi được cung cấp bởi các đạo luật, hoặc trong các quy định, lệnh, chỉ thị hoặc giấy phép có thể được ban hành theo lệnh này, bất kể mọi hợp đồng đã ký kết hoặc bất kỳ giấy phép nào hoặc giấy phép được cấp trước ngày có quyết định này.

Sec . 2 . (a) Bất kỳ giao dịch nào của một người Hoa Kỳ hoặc trong nước Hoa Kỳ trốn tránh hoặc né tránh, có mục đích trốn tránh, gây ra vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các điều cấm được quy định trong lệnh này đều bị cấm.

(b) Mọi âm mưu được hình thành để vi phạm bất kỳ điều cấm nào được quy định trong lệnh này đều bị cấm.

Sec . 3 . (a) Bộ trưởng Ngân khố, sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc gia, và những người đứng đầu các cơ quan hành pháp và cơ quan (cơ quan) khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho là phù hợp, theo đây được phép thực hiện các hành động như vậy, bao gồm việc ban hành các quy tắc và quy định, và sử dụng mọi quyền hạn do IEEPA cấp cho Chủ tịch để thực hiện các mục đích của lệnh này. Bộ trưởng Ngân khố có thể, phù hợp với luật hiện hành, điều hành lại bất kỳ chức năng nào trong số này trong Bộ Ngân khố. Tất cả các cơ quan sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của họ để thực hiện các quy định của lệnh này.

(b) Các quy tắc và quy định được ban hành theo lệnh này, trong số những điều khác, có thể thiết lập các thủ tục để cấp phép cho các giao dịch bị cấm theo lệnh này. Nhưng trước khi cấp bất kỳ giấy phép nào theo lệnh này, Bộ trưởng Ngân khố sẽ tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Sec . 4 . Các định nghĩa . Đối với mục đích của đơn đặt hàng này:

(a) thuật ngữ “Công ty quân sự Trung Quốc Cộng sản” có nghĩa là (i) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Quốc phòng đã liệt kê là một công ty quân sự của Trung Quốc cộng sản hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Hoa Kỳ hoặc tại bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc tài sản nào của họ theo mục 1237 của Công luật 105-261, được sửa đổi bởi mục 1233 của Luật công 106-398 và mục 1222 của Luật Công 108-375, kể từ ngày ra lệnh này, và như được quy định trong Phụ lục của lệnh này, cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng xóa người đó khỏi danh sách đó; (ii) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Quốc phòng, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngân khố, xác định là một công ty quân sự Trung Quốc cộng sản hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Hoa Kỳ hoặc tại bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc tài sản nào của họ và do đó được liệt kê như vậy mục 1237 của Luật Công 105-261, được sửa đổi bởi mục 1233 của Luật Công 106-398 và mục 1222 của Luật Công 108‑375, cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng xóa người đó khỏi danh sách đó; hoặc là

(iii) bất kỳ người nào mà Bộ trưởng Ngân khố công khai liệt kê là đáp ứng các tiêu chí trong mục 1237 (b) (4) (B) của Luật Công 105-261, hoặc công khai liệt kê là công ty con của một người đã được xác định là Công ty quân sự Trung Quốc cộng sản, cho đến khi Bộ trưởng Ngân khố xác định rằng người đó không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đó và loại người đó ra khỏi danh sách đó.

(b) thuật ngữ “pháp nhân” có nghĩa là chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ, công ty hợp danh, hiệp hội, quỹ tín thác, liên doanh, công ty, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác;

(c) thuật ngữ “người” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức;

(d) các thuật ngữ “bảo mật” và “chứng khoán” bao gồm định nghĩa về “bảo mật” trong phần 3 (a) (10) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, Công luật 73-291, được hệ thống hóa như được sửa đổi tại 15 USC 78c (a) (10), ngoại trừ loại tiền đó hoặc bất kỳ giấy bạc, hối phiếu, hối phiếu hoặc sự chấp nhận của ngân hàng có thời hạn thanh toán tại thời điểm phát hành không quá 9 tháng, không bao gồm số ngày ân hạn, hoặc bất kỳ sự gia hạn nào đối với thời hạn đáo hạn trong số đó cũng bị giới hạn, sẽ là một bảo mật cho các mục đích của lệnh này.

(e) thuật ngữ “giao dịch” có nghĩa là việc mua giá trị của bất kỳ chứng khoán nào được giao dịch công khai; và (f) thuật ngữ “Hoa Kỳ” có nghĩa là bất kỳ công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài thường trú nhân, pháp nhân được tổ chức theo luật của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan tài phán nào trong Hoa Kỳ (bao gồm cả các chi nhánh nước ngoài), hoặc bất kỳ cá nhân nào ở Hoa Kỳ.

Sec . 5 . Bộ trưởng Ngân khố, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao và, nếu thích hợp, Bộ trưởng Quốc phòng, theo đây được ủy quyền để đệ trình các báo cáo định kỳ và báo cáo cuối cùng lên Quốc hội về tình trạng khẩn cấp quốc gia được công bố theo thứ tự này, phù hợp với mục 401 ( c) của NEA (50 USC 1641 (c)) và mục 204 (c) của IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Sec . 6 . Điều khoản chung . (a) Không có gì trong thứ tự này sẽ được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến: (i) quyền hạn theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó; hoặc là (ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về cơ bản hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, các cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.

DONALD J. TRUMP

TOÀ BẠCH ỐC,

ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Ngay sáng nay Bitcoin bay luôn 198 tỷ USD!

Video Quân đội bao phủ Wasington D.C1🔻

Ps. Hai người con của Chúa Trump & Pompeo thật là tuyệt vời🔻

EXECUTIVE ORDERS

Executive Order on Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies

 Issued on: November 12, 2020By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), and section 301 of title 3, United States Code,

I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, find that the People’s Republic of China (PRC) is increasingly exploiting United States capital to resource and to enable the development and modernization of its military, intelligence, and other security apparatuses, which continues to allow the PRC to directly threaten the United States homeland and United States forces overseas, including by developing and deploying weapons of mass destruction, advanced conventional weapons, and malicious cyber-enabled actions against the United States and its people.

Key to the development of the PRC’s military, intelligence, and other security apparatuses is the country’s large, ostensibly private economy.  Through the national strategy of Military-Civil Fusion, the PRC increases the size of the country’s military-industrial complex by compelling civilian Chinese companies to support its military and intelligence activities.  Those companies, though remaining ostensibly private and civilian, directly support the PRC’s military, intelligence, and security apparatuses and aid in their development and modernization.

At the same time, those companies raise capital by selling securities to United States investors that trade on public exchanges both here and abroad, lobbying United States index providers and funds to include these securities in market offerings, and engaging in other acts to ensure access to United States capital.  In that way, the PRC exploits United States investors to finance the development and modernization of its military.

I therefore further find that the PRC’s military-industrial complex, by directly supporting the efforts of the PRC’s military, intelligence, and other security apparatuses, constitutes an unusual and extraordinary threat, which has its source in substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, and economy of the United States.  To protect the United States homeland and the American people, I hereby declare a national emergency with respect to this threat.

Accordingly, I hereby order:

Section 1.  (a)  The following actions are prohibited:

(i)   beginning 9:30 a.m. eastern standard time on January 11, 2021, any transaction in publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of any Communist Chinese military company as defined in section 4(a)(i) of this order, by any United States person; and

(ii)  beginning 9:30 a.m. eastern standard time on the date that is 60 days after a person is determined to be a Communist Chinese military company pursuant to section (4)(a)(ii) or (iii) of this order, any transaction in publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of that person, by any United States person.

(b)  Notwithstanding subsection (a)(i) of this section, purchases for value or sales made on or before 11:59 p.m. eastern standard time on November 11, 2021, solely to divest, in whole or in part, from securities that any United States person held as of 9:30 a.m. eastern standard time on January 11, 2021, in a Communist Chinese military company as defined in section 4(a)(i) of this order, are permitted.

(c)  Notwithstanding subsection (a)(ii) of this section, for a person determined to be a Communist Chinese military company pursuant to section 4(a)(ii) or (iii) of this order, purchases for value or sales made on or before 365 days from the date of such determination, solely to divest, in whole or in part, from securities that any United States person held in such person, as of the date 60 days from the date of such determination, are permitted.

(d)  The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted before the date of this order.

Sec. 2.  (a)  Any transaction by a United States person or within the United States that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b)  Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

Sec. 3.  (a)  The Secretary of the Treasury, after consultation with the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Director of National Intelligence, and the heads of other executive departments and agencies (agencies) as deemed appropriate by the Secretary of the Treasury, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA, to carry out the purposes of this order.  The Secretary of the Treasury may, consistent with applicable law, redelegate any of these functions within the Department of the Treasury.  All agencies shall take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order.

(b)  Rules and regulations issued pursuant to this order may, among other things, establish procedures to license transactions otherwise prohibited pursuant to this order.  But prior to issuing any license under this order, the Secretary of the Treasury shall consult with the Secretary of State, the Secretary of Defense, and the Director of National Intelligence.

Sec. 4.  Definitions.  For purposes of this order:

(a)  the term “Communist Chinese military company” means

(i)    any person that the Secretary of Defense has listed as a Communist Chinese military company operating directly or indirectly in the United States or in any of its territories or possessions pursuant to section 1237 of Public Law 105-261, as amended by section 1233 of Public Law 106-398 and section 1222 of Public Law 108-375, as of the date of this order, and as set forth in the Annex to this order, until such time as the Secretary of Defense removes such person from such list;

(ii)   any person that the Secretary of Defense, in consultation with the Secretary of the Treasury, determines is a Communist Chinese military company operating directly or indirectly in the United States or in any of its territories or possessions and therefore lists as such pursuant to section 1237 of Public Law 105-261, as amended by section 1233 of Public Law 106-398 and section 1222 of Public Law 108‑375, until such time as the Secretary of Defense removes such person from such list; or

(iii)  any person that the Secretary of the Treasury publicly lists as meeting the criteria in section 1237(b)(4)(B) of Public Law 105-261, or publicly lists as a subsidiary of a person already determined to be a Communist Chinese military company, until the Secretary of the Treasury determines that such person no longer meets that criteria and removes such person from such list.

(b)  the term “entity” means a government or instrumentality of such government, partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization;

(c)  the term “person” means an individual or entity;

(d)  the terms “security” and “securities” include the definition of “security” in section 3(a)(10) of the Securities Exchange Act of 1934, Public Law 73-291, as codified as amended at 15 U.S.C. 78c(a)(10), except that currency or any note, draft, bill of exchange, or banker’s acceptance which has a maturity at the time of issuance of not exceeding 9 months, exclusive of days of grace, or any renewal thereof the maturity of which is likewise limited, shall be a security for purposes of this order.

(e)  the term “transaction” means the purchase for value of any publicly traded security; and

(f)  the term “United States person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States.

Sec. 5.  The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and, as appropriate, the Secretary of Defense, is hereby authorized to submit the recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in this order, consistent with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).

Sec. 6.  General Provisions.  (a)  Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i)   the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii)  the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b)  This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c)  This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
November 12, 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s