ĐỌC: Những lá thư được ký bởi những người Cộng hòa tại Hạ viện phản đối kết quả bầu cử

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

By Jesse Byrnes

https://img.particlenews.com/image.php?url=3yQtk8_0YHuvdpo00
© Greg Nash

Hàng chục thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ký vào các lá thư phản đối việc kiểm phiếu đại cử tri từ nhiều bang đã giúp đưa Joe Biden trở thành tổng thống khi Quốc hội triệu tập vào tuần trước.

Trong khi hơn 100 nhà lập pháp đã bỏ phiếu để nghe phản đối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri ở hai bang – Arizona và Pennsylvania vào tuần trước – The Hill đã nhận được các bức thư cho thấy những người ký phản đối ở bốn bang khác: Georgia, Michigan, Nevada và Wisconsin.

Không giống như Arizona và Pennsylvania, không có thượng nghị sĩ nào ủng hộ những thách thức ở bốn bang khác, do đó Quốc hội không tranh luận về chúng hoặc tổ chức bỏ phiếu.

Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy hàng chục đảng viên Cộng hòa đã xếp hàng để ủng hộ sự phản đối ở các bang khác, với một số đảng viên Cộng hòa đã ký vào tất cả sáu bức thư trước cuộc tấn công vào Điện Capitol của những người ủng hộ Trump vào tuần trước.

Các nhà lập pháp ủng hộ những thách thức cho rằng họ đang giải quyết các câu hỏi pháp lý và mối quan tâm về quá trình bầu cử. Nỗ lực, đã gây ra phản ứng sau cuộc bạo động chết người hôm thứ Tư tại Điện Capitol, không thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử. Xem bốn lá thư phản đối khác bên dưới:

Georgia

Michigan

Nevada

Wisconsin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s