Cán bộ Nam Quan ca ngợi TBT/CT nước Nguyễn Phú Trọng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

From: Diego Nguyen <diegonguyen@yahoo.com>
Sent: Saturday, October 17, 2020, 12:04:20 AM PDT
Subject: Nhà U-Tube vỉa hè Nam Quan nay là Nhà Tuyên giáo TW.

Inline image

Nguyễn Nam Quan, vang bóng một thời là nhà U-Tube vỉa hè Bolsa rập nhóm Ngô Kỷ, Ngô Đình Lượng, Tạ Đức Trí, Nguyễn Quốc Lân, Trần Nhật Phong, Trần Thị Đào, Trần Thanh Hiền, kiếm view lẻ ….

Sau lần gặp gỡ thân mật tổng lãnh sự VC Nguyễn Trác Toàn ….rồi khuất bóng một thời (phải bận đi tập huấn)….. 

Nay trở lại Bolsa với phong thái đĩnh đạt hơn, Không còn chửi lộn với David Lee, Khải Đào nửa, luôn veston complet, kính trắng không độ, cũng không thèm chung đụng với “homeless” Ngô Kỷ, Ngô Đình Lượng  ..mà làm chi….

Nay Ông Nguyễn Nam Quan ra ứng cử làm ông quan nghị TP Westminster ai cũng ngán, nhưng hôm kia có ông TS Kim Long khui vụ NQ đi gom phiếu bầu bãi nhiệm làm ma thuật…..

Rồi nổ đùng một cái Video clip với nội dung, thuật ngữ, dưa đẩy của một cán bộ tuyên giáo TW, dám chắc rằng những vị từng bị tù “cải tạo” đều rùng mình liên tưởng đến ngay giọng quản giáo trại giam đang lên lớp….  

Cán bộ Nam Quan ca ngợi TBT. CT nước Nguyễn Phú Trọng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s