NPH2020_772/773/774/775: Thị trưởng Westminster không quan tâm dư luận P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NPH2020_772: Hội đồng thành phố Westminster họp vẫn cảnh “đầu voi đuôi chuột” như thường lệ – P1

NPH2020_773: Phủ bênh phủ huyện bênh huyện, Trí Tạ xem thường cử tri khi bênh Nam Quan – P2

NPH2020_774: Mặc dù NV Tài Đỗ đòi đưa vụ việc NQ Nguyễn vào nghị trình khẩn nhưng không thành – P3

NPH2020_775: Cái kết đắng cay sớm muộn cũng đến khi cư dân bắt đầu lên tiếng và vụ kiện gian lận – P4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s