Tổ chức Cử Tri người Người Mỹ gốc Việt họp báo về vụ gian lận bầu bãi nhiệm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NHỜ PHỔ BIẾN NGAY LẬP TỨC
Contact: Dr. Long Pham
Mobile: 949-500-9887
Email: long1pham@aol.com

Tổ chức Cử Tri người Người Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức họp báo để báo cáo về vụ gian lận trong vụ bầu bãi nhiệm bao gồm 4322 chữ ký không đúng với chữ ký của cử tri, những lá phiếu bất thường và 2.603 lá phiếu ma của những người không hề cư ngụ tại thành phố Westminster kể cả một vị bô lão 120 tuổi đã đăng ký cử tri tại Westminster nhưng cư ngụ tại El Cajon, San Diego sự kiện này có thể làm ảnh hưởng rộng đến bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020.

Newport Beach, California 13/10/2020

Tổ chức cử tri Người Mỹ gốc Việt (VAVF) sẽ tổ chức một cuộc họp báo để báo cáo kết quả điều tra về các vấn đề gian lận bầu cử đã được thực hiện thành công trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Westminster vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Cùng một số hành vi gian lận cử tri trên các lá phiếu qua thư, nếu bỏ qua, điều này có thể sẽ được thực hiện rộng rãi ở các bang khác và có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Hoa Kỳ.

Buổi họp báo sẽ được tổ chức tại địa chỉ::

6731 Westminster Blvd, #122 Westminster, California 92683
Ngày/Giờ: Thứ Sáu, 16/10/2020, 10:00 AM

Lưu ý đặc biệt: Vui lòng thông cảm chúng tôi tôn trọng khoảng cách 9 feet để giữ an toàn cho chính mình và những người khác, chúng tôi yêu cầu ngươi tham dự phải đeo khẩu trang khi tham dự họp báo. Nếu quý vị quên, chúng tôi sẽ cung cấp khẩu trang.

Quy trình bỏ phiếu qua thư toàn bộ được áp dụng lần đầu tiên cho Cuộc bầu cử bãi nhiệm Westminster vào ngày 7/4/2020, bao gồm sự cho phép của Ủy Ban Bầu Cử quận Cam (ROV) để in phiếu bầu tại nhà, điều này đã làm dấy lên nhiều vấn đề và lo ngại về gian lận bầu cử trên toàn quốc.

Cuộc Bầu cử, nhắc lại ở Westminster chỉ là một trường hợp thử nghiệm vì đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở đất nước này khi bỏ phiếu bằng thư trở thành lựa chọn duy nhất dành cho cử tri do vấn đề COVID-19. Mặc dù kết quả của cuộc bầu cử bãi nhiệm Westminster này có thể không quan trọng đối với hai nhóm vận động bầu cử tổng thống vào năm 2020, nhưng một số người ủng hộ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, bao gồm cả hành vi gian lận qua thư trong các lá phiếu. Các thành viên của Tổ chức cử tri Người Mỹ gốc Việt (VAVF) mong muốn cuộc bầu cử năm 2020 này được diễn ra công bằng và không có tham nhũng.

PRESS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Dr. Long Pham
Mobile: 949-500-9887
Email: long1pham@aol.com

VIETNAMESE AMERICAN VOTERS FOUNDATION TO HOLD A PRESS CONFERENCE TO REPORT ITS FINDING ON THE ELECTION FRAUD INCLUDING 4,322 MISMATCHED SIGNATURES, INVALID HARVESTED VOTES AND 2,603 GHOST VOTERS WHO REGISTERED TO VOTE IN WESTMINSTER BUT DO NOT LIVE IN WESTMINSTER INCLUDING 120-YEAR-OLD MAN WHO IS REGISTERED TO VOTE IN WESTMINSTER BUT LIVES IN EL CAJON THAT COULD AFFECT THE PRESIDENTIAL ELECTION 2020

Newport Beach, CA October 13th, 2020 –

The Vietnamese American Voters Foundation (VAVF) will hold a press conference to report the finding of its investigation on the election fraud issues that were successfully implemented in the Westminster recall election on April 7th, 2020. The same voter fraud on the mail ballots, if ignored, could be implemented widely in other states and potentially affect the presidential election 2020 in the USA.

The press conference will be held at:

Address: 6731 Westminster Blvd, #122Westminster, California 92683
Date/Time: Friday, 10/16/2020, 10:00 AM

Special note: Please understand we are observing a social distancing protocol of at least 9 feet apart to protect your safety and others, we ask you to be punctual and wear a mask when attending the press conference. If you forget one we will provide you one.

The all-mail voting process was applied the first time to the Westminster Recall Election on 4/07/2020, includes permission from the ROV to print ballots at home which has raised many issues and concerns on election frauds nationwide.

The Westminster Recall Election is just being a test case because it was the very first election in this country when voted by mail became the only option available to the voters due to the COVID-19 issue.

Although the outcome of this Westminster recall election may not be important to the two presidential election campaign teams in 2020, some supporters of both the Democratic Party and the Republican Party could do whatever it takes to win this election, including committing fraud in the mail-in ballots. Members of the VAVF want this election 2020 to be fair and corruption-free.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s