Nghị viên Tài Đỗ yêu cầu Thị trưởng Trí Tạ đưa vào nghị trình họp khẩn cấp của thành phố thứ Tư ngày 14/10/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Nguyên văn lá thư THS2018 dịch ra Việt ngữ:

Thị trưởng Trí Tạ,

Tôi đã được cư dân thành phố Westminster và các cơ quaj báo chí Việt ngữ quận Cam liên hệ đến sự kiện ông Nam Quan Nguyen, người đã được ông đề cử vào chức vụ Ủy viên Giao Thông và ông này đã chụp ảnh bí mật với TLS của CHXHCNVN, Nguyễn Trác Toàn tại nhà riêng một cư dân Westminster .

Sự kiện này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Việt quận Cam theo như nhiều nghị quyết đã được thành phố Westminster thông qua mục đích chống lại đảng CSVN và không cho phép bất cứ một viên chức nào được tiếp xúc chính thức bởi các thành viên của đảng CSVN.

Gần đây nhất, thành phố đã thông qua nghị quyết 4953 tố cáo rằng chính quyền CSVN đã can thiệp vào Hội Đồng Thị Xã Westminster. Nghị quyết 4953 cũng đã kêu gọi cư dân trong thành phố lên tiếng chống lại bất cứ ai mà họ nghi ngờ đã vi phạm nghị quyết của thành phố về chính quyền Hà Nội và người dân Westminster đã lên tiếng.

Nhật báo Người Việt, một cơ quan ngôn luận Việt ngữ địa phương cũng đã loan tin về việc này kèm theo hình ảnh.

Theo phương thức điều hành hiện nay chỉ cho phép Thị trưởng hoặc đa số chấp thuận thì vấn đề mới được đưa ra bàn luận.

Tôi viết thư này để yêu cầu ông cho một đề mục khẩn cấp vào nghị trình họp vào thứ Tư gần nhất để truất phế Nam Quan Nguyễn ra khỏi chức Ủy Viên giao thông theo như lời kêu gọi của cư dân Westminster.

Trân Trọng,

Tài Đỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s