Học khu Giáo dục Westminster chọn thành viên thay thế Xavier Nguyễn

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Justina “Tina” Gustin-Gurney là thành viên mới nhất của Khu học chính Westminster. Bà sẽ đại diện cho đơn vị 2 trong Hội đồng Giáo Dục Westminster.

Bà đã được hội đồng quản trị chọn với số phiếu 4-0 vào tôi thứ Năm để điền khuyết vào chỗ trống của ông Xavier Nguyễn, người đã từ chức sau khi bị tp61 cáo là khai man lý lịch và nộp hồ sơ ứng cử không đúng vào năm 2018.

Gustin-Gurley là một giáo viên đã nghỉ hưu sau khi làm việc tại học khu Garden Grove trong 30 năm. Bà cũng chủ tịch hội Giáo dục Garden Grove trong 6 năm, đây là công đoàn đại diện cho cho các giáo viên.

Bà cư ngụ tại Westminster từ năm 1992 và được chon trong số 5 người nộp đơn xin vào chỗ trống này.

One thought on “Học khu Giáo dục Westminster chọn thành viên thay thế Xavier Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s