Al Hoang Bị Cáo Buộc Giả Mạo Chữ Ký Thỉnh Nguyện Đổi Tên Đường

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

4-    TIN HOUSTON CHRONICLE NGÀY 15-6-2011

Jessica Priest, Houston Chronicle
15/6/2011, 9:07 tối.
Melisa Phillip Chronicle

Nghị viên Al Hoàng đang đối diện với một vụ kiện do các người láng giềng cáo buộc ông giả mạo chữ ký của họ trong một thỉnh nguyện thư đổi tên một con đường thuộc khu Tây Houston.

Vào thứ tư, Al Hoàng bảo rằng ông không biết tờ thỉnh nguyện bị giả mạo hoặc ai là tội nhân nhưng ông dự đoán rằng người giữ trẻ của ông có thể bị qui trách mà tên người này ông không nhớ. Hoàng nói “Bà ta là người cuối cùng chuyển giao cho tôi thỉnh nguyện thư. Tôi không biết có phải Bà thu thập các chữ ký không”

Thỉnh nguyện đổi tên đường Turtlewood Drive thành Little Saigon Drive được nêu lên thoạt tiên vào tháng 11/2010.

Al Hoàng và 4 người khác đang bị kiện vể chữ ký thỉnh nguyện tại tòa án quận hạt. Vụ kiện cáo buộc Al Hoàng và các bị cáo khác đánh cắp quyền ký tên bỏ phiếu cùa các láng giềng “nhằm đổi tên một con đường công cộng, tên này khơi lại các hình ảnh của một nước Cộng Sản”.

Chánh án tòa quận hạt Jacqueline Smith đã ban hành một án lệnh tạm thời chận đứng hành động tiếp nối khác về việc đổi tên đường.

Luật sư của bị cáo, Nguyễn Vy, cho biết, theo các nguyên đơn thì 13 chữ ký đã bị giả mạo; một láng giềng ban đầu có tên báo cáo bị giả mạo, đã rút lại lời cáo buộc.

Thỉnh Nguyện

LS Nguyễn nói rằng Al Hoàng tiếp xúc với các thân chủ bị cáo đổi tên đường nhằm thắng phiếu trong cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố sắp đến. LS nói rằng họ chuyển tở thỉnh nguyện cho người cư ngụ theo con đường trước khi 1 thân chủ bị cáo của Bà, tên là Tam Pham, giao tờ thỉnh nguyện cho bà giữ trẻ của ông Al Hoàng để giao lại cho ông Nghị viên. LS nói nhóm người này không đồng ý cho Al Hoàng nạp tờ thỉnh nguyện cho Nha Kế Hoạch & Phát Triển của thành phố.

LS nói “Họ ngưng lấy thêm chữ ký tại chữ ký thứ 24 khi họ gặp sự không đồng ý đầu tiên. Họ xét thấy họ đã hầu như lấy được chữ ký người của họ và không thể lấy thêm chữ ký được nữa. Sau đó, họ trao cho bà giữ trẻ để lấy thêm chữ ký….Tôi nghe rằng tờ thỉnh nguyện sẽ được để tại các nhà thuộc con đường, Rất nhiều sự việc có thể xảy ra cho tờ thỉnh nguyện”. Vị LS nói rằng các bị cáo tán đồng câu chuyện bà giữ trẻ của Al Hoàng. LS cho biết “Các thân chủ của tôi chưa kết luận rằng Al Hoàng đã hành động như thế hoặc có việc tệ lậu xảy ra. Họ muốn cho ông ta cơ hội được xem là bị nghi ngờ.”

Một “chữa lỗi tiện lợi”

Luật sư của nguyên đơn tranh biện về giả thuyết người giữ trẻ; ông nói “Có giả mạo các chữ ký và tờ thỉnh nguyện này được chuyền tay qua 5 người với một người quan tâm nhất đi đến văn phòng của ông nghị viên thành phố. Điều thực sự thống trách là ông nghị viên đã bảo quản, kiểm soát tờ thỉnh nguyện trước khi gửi cho Nha Kế Hoạch của thành phố. Ông ta đưa người giữ trẻ vào để đánh lạc sự chú ý. Đây quả là một chữa lỗi rất “tiện lợi”. Nó tệ hơn việc bảo rằng con chó đã ăn mất bài tập làm tại nhà (home work) của tôi”

Le Lu, 1 cư dân 8 năm tại khu Turtlewood nói rằng chữ ký của ông bị giả mạo để có phiếu đồng ý đổi tên đường. Ông cho biết người giữ trẻ không bao giờ tiếp xúc, đến với ông cả. Ông nói “Tôi là một nạn nhân của việc đánh cắp căn cước danh tánh (identity theft). Al Hoàng phải có can dự…Tôi không tin vụ có người giữ trẻ bao giờ” .

Theo qui luật của thành phố, 75% cư dân dọc theo con đường phải ký tên một thỉnh nguyện đồng ý đổi tên con đường. Sau đó, tờ thỉnh nguyện sẽ được gửi cho Nha Kế Hoạch & Phát Triển cứu xét. Việc đổi tên phải được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận. Một nghị viên có thể không theo thử tục thỉnh nguyện này mà có thể nạp một yêu cầu (đổi tên đường) của chính mình.

Donna Hawkins, phát ngôn viên của Văn Phòng Biện Lý quận hạt Harris từ chối không xác nhận hoặc phủ nhận việc Văn Phòng đang điều tra các cáo buộc giả mạo.

Thị Trưởng Annise Parker tuyên bố tại phiên họp báo vào ngày thứ tư rằng thành phố sẽ bắt đầu điều tra nếu có một thành viên của cộng đồng yêu cầu.

Chris Moran, Phóng viên báo Chronicle (góp phần phóng sự)

(Dịch bởi Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Texas)

Hoang accused of forging petition signatures to rename street

By JESSICA PRIESTCopyright 2011 Houston Chronicle

June 15, 2011, 9:07PM

Melissa Phillip Chronicle

City Councilman Al Hoang is facing a lawsuit from neighbors accusing him of forging their signatures on a petition to change the name of a street in west Houston.

Hoang said Wednesday that he does not know whether the document was forged or who may be the culprit but speculated that his former nanny, whose name he cannot remember, may be to blame.

“She was the last person to tender me the petition,” Hoang said. “I do not know if she collected the signatures.”

A petition to change the name of Turtlewood Drive to Little Saigon Drive initially surfaced in November 2010.

Hoang and four others are being sued over the petition signatures in a county court at law. The lawsuit accuses Hoang and the other defendants of stealing their neighbors’ right to vote “in order to rename a public street that invokes images of a communist country.”

County Court at Law Judge Jacqueline Smith has issued a temporary injunction in the case to block further action on the street renaming.

According to the plaintiffs, 13 petition signatures were forged. One neighbor, whose name initially was reported as forged, since has recanted her allegation, defense attorney Vy Nguyen said.

The petition

Nguyen said Hoang approached her clients about changing the street name in a bid to win votes for the upcoming city council election. She said they circulated the document around the street before one of her clients, Tam Pham, gave it to Hoang’s nanny to give to the councilman. She said the group did not authorize Hoang to submit it to the City’s Planning and Development Department.

“They stopped (getting signatures) at 24 when they got the first disapproval. They figured that they had gotten most of their people and that was all they could gather,” Nguyen said. “After that, they gave it to the nanny who would’ve gathered more signatures … I heard that it would be left at people’s homes. A lot of things could’ve happened to that petition.”

The defendants stand by Hoang’s nanny story, Nguyen said.

“My clients have not come to the conclusion that Al Hoang did it or that there was any foul play,” she said. “They want to give him the benefit of the doubt.”

A ‘convenient excuse’

Plaintiffs  attorney David Tang disputed the nanny theory.

“There are forged signatures there, and this petition passed through these five individuals’ hands with the most grievous one going to the city councilman’s office,” he said. “What’s really grievous about it is that the councilman had custody and control of that document before it went to the city planning department. … He has just interjected the nanny in there as a distraction. It’s a very convenient excuse. It’s worse than saying the dog ate my homework.”

I-le Lu, an eight-year resident of the Turtlewood Square subdivision, said his signature was forged to vote in favor of the street name change. He said he never was approached by a nanny.

“I am a victim of identity theft,” Lu said. “(Al Hoang) must be involved … I don’t believe there ever was a nanny.”

Under city of Houston rules, 75 percent of the people who live on a street must sign a petition agreeing to a change in the street’s name. The petition then is sent to the city’s Planning and Development Department for consideration. The name change must be approved by City Council. A council member may supersede the petition process and submit a request on his own.

Donna Hawkins, a spokeswoman for the Harris County District Attorney’s office, declined to confirm or deny whether the office was investigating the alleged forgeries.

Mayor Annise Parker said in a press conference Wednesday the city would begin an investigation if asked by a member of the community.

Chronicle reporter Chris Moran contributed to this story.

jessica.priest@chron.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s