6- Thư của Khối Cử Tri Nguời Mỹ Gốc Việt TX Gửi Bà Thị Trưởng Houston

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

K H Ố I C Ử T R I N G Ư Ờ I M Ỹ G Ố C V I Ệ T – T E X A S
________________________________________________________________________

Houston, ngày 18 tháng 6 năm 2011

Kính gửi Bà Annise Parker
Thị Trưởng Thành Phố Houston
Tiểu Bang Texas

Thưa Bà Thị Trưởng:

Theo các tường trình liên tục kể từ ngày 14/6/2011 của đài truyền hình KHOU-11 với toán điều tra I-Team, của báo Houston Chronicle, nghị viên thành phố Al Hoàng bị cáo buộc, và ngay cả bị truy tố vì giả mạo các chữ ký để thỉnh nguyện đổi tên một con đường từ Turtlewood Drive thành Little Saigon Drive, nơi Al Hoàng đang cư ngụ.

Tin tức căn cứ vào sự thật xảy ra được phát hiện và phát hình, phổ biến qua các cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, của báo chí và có cả các nhân chứng. Chúng tôi hân hoan với quyết định mau lẹ kịp thời của Bà Thị Trưởng nhằm lập tức chận đứng tất cả đề nghị đổi tên đường và yêu cầu Văn Phòng Tổng Thanh Tra (VPTTT) mở cuộc thẩm tra tường tận để tìm ra sự thật, bất cứ sai trái bất thường nào, và tất cà những ai liên can việc giả mạo. Quyết định của Bà Thị Trưởng phù hợp ý định gửi một yêu cầu chính thức thẩm tra của chúng tôi.

Chúng tôi, Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt – Texas, quan ngại sâu sắc đối với các hành vi sai trái, hành động đánh cắp danh tánh căn cước đặc biệt do một vị dân cử thành phố chủ động. Chúng tôi mong sẽ nhận được kết quả thẩm tra của VPTTT qua Bà Thị Trưởng. Nếu cần thêm về Khối Cử Tri và về yêu cầu của chúng tôi, xin đừng ngần ngại liên lạc theo điện thoại (832) 237-8906.

Chúng tôi vô cùng tán thưởng mối quan tâm đặc biệt của Bà Thị Trưởng.

Kính thư,

Nguyễn Phát Quan
Tổng Thư Ký
Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt – Texas

V I E T N A M E S E A M E R I C A N V O T E R S

L E A G U E – T E X A S __________________________________________________________________

Houston, June 18, 2011

The Honorable Mayor Annise Parker
Houston, Texas

Dear Mayor:

As continuously reported by the KHOU11 with the I-Team and by the Houston Chronicle since June 14, 2011, the city council member Al Hoang has been accused and even being sued for allegedly forging signatures on an official petition to change a street name from Turtlewood Drive to Little Saigon Drive where Al Hoang is living.

Information based on facts has been surfaced with television and newspaper‘s interviews and broadcastings, with key witnesses as well. We are pleased with the mayor’s prompt decision to immediately stop any proposals to change the street name and to have the Office of Inspector General (OIG) to launch a thorough investigation to find out the truth, any irregularities, and all who were involved this forgery. Your decision matched our intention to submit a formal request for investigation.

We, the Vietnamese American Voters League – Texas, are deeply concerned about wrong-doings, about the act of identity theft if especially performed by an elected city official.

We are looking forward to receiving the OIG’s findings through our mayor. For further information on us and our request please do not hesitate to contact us at (832) 237-8906.

Your special consideration is highly appreciated.

Respectfully yours,

Quan P. Nguyen
Secretary-General
Vietnamese American Voters League – Texas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s