Báo Nhân Dân: Nếu yêu nước, hãy hành xử bằng lương tri trong sáng của Hà Nam bị chửi te tua

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_717/718/719/720/721/722/723: Báo Nhân Dân đề cao HD Hèn – NQT chửi bới những người bất đồng chính kiến? – P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

Bài viết Cách Mạng Trắng năm 2013 HD Hèn chửi thần tượng HCM của báo Nhân Dân. Vậy ai buôn hàng giả từ Houston, bán cho 97 triệu người dân trong nước sau khi nhóm “chống Diễn Biến Hòa Bình” bị KBCHN đánh tan xác.

Hà Nam muốn gì? Câu nói mà NQT đưa trích từ PhoBolsa TV sau khi nb đi VN lần thứ nhất (quá khứ). Vậy Hà Nam còn vận động trao giải Búa Liềm Vàng (Liếm bùa) cho NQT và bỏ qua hình ảnh hí họa của y ta?

HDH từng bị tù vì chống đối NNVN có phải chuyện qua khứ không?

Tại sao HDH bị cấm nhập cảnh từ 2013 đến 2020 và bị từ chối nhập cảnh du lịch Tết 2018? Hà Nam vui lòng trả lời . Video ngày 28/9/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s