NPH2020_648/649/650/651: Chuyện lùm xùm MXH (HDH-NQT-NPH) không đoạn kết – P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_648: Chuyện lùm xùm MXH (HDH-NQT-NPH) không đoạn kết – P1

NPH2020_649: Chuyện lùm xùm MXH (HDH-NQT-NPH) không đoạn kết – P2

NPH2020_650: Chuyện lùm xùm MXH (HDH-NQT-NPH) không đoạn kết – P3

NPH2020_651: Chuyện lùm xùm MXH (HDH-NQT-NPH) không đoạn kết – P4

HDH phải:
1- Xin lỗi rút lại lời vu khống nb tống tiền 2000 USD;
2- Xác nhận vị trí của HDH và đảng Nhân Dân Hành Động;
3- Kinh nghiệm đảng phái sao không lên án Nguyễn Sỹ Bình.
4- Rút tất cả video kể cả bất kỳ “góc nhìn” nào nói về nb NPH.

NQT:
1. Xin lỗi đã xúc phạm ca sĩ Lệ Hằng;
2- Rút tất cả video của bất kỳ “góc nhìn” nào nói về NPH;

Video ngày 14/9/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s