Cộng đồng Houston tố cáo tài khoản chi tiêu của LS Hoàng Duy Hùng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

From: hatien vanctnguyen@yahoo.com
To: thaoluan9@yahoogroups.com

Sent: Wed, November 3, 2010 6:32:53 PM

Subject: [PhoNang] cộng đồng Houston tố cáo tài khoản chi tiêu của LS Hoàng Duy Hùng

Tin cộng đồng Houston tố cáo tài khoản chi tiêu mờ ám của LS Hoàng Duy Hùng/ cửa hậu Thiên An Môn trong chiến lược xây dựng “Thiên An Môn Tàu” trong cộng đồng người Việt tị nạn vùng Houston.

Dưới chỉ thị của Tàu Cộng tăng gia du lịch, tăng cường tổ gián điệp, tổ kinh tài đỏ, tổ doanh nhân đầu tư, tổ du sinh/sinh viên, tổ tôn giáo xuất ngoại, tổ quyên tiền cứu lụt, tổ nuôi thương binh, tổ từ thiện xây chùa, xây trường học, tổ đi vào dòng chính v..v…và những âm mưu cài đặt nằm vùng do bọn VGCS, và Tàu Cộng tổ chức. Chúng tăng gia hoạt động dưới hình thức đầu tư kinh doanh tư bản đỏ với sự tiếp tay của những tên việt gian”tự nguyện đầu hàng” dưới chiêu bài hòa hợp, kinh doanh phát triển, không làm chính trị v..v…)  xin đính kèm bản tin dưới đây.

———————————————————

Thông báo Của HĐGS CĐNVQGH Và VPC

THÔNG BÁO NÀY ĐÃ ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRÊN ĐÀI SAIGÒN- HOUSTON 900AM VÀO LÚC

1 GIỜ TRƯA NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 2010

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA  HOUSTON & VÙNG PHỤ CẬN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

THÔNG BÁO

 Kính gởi: 

  Quý Đồng hương trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia .
–  Quý Hội đoàn thuộc các Tôn giáo , Quân đội và Dân sự .
–  Quý  cơ quan truyền thông .
–  Luật sư Hoàng duy Hùng và HĐĐD đương nhiệm .

V/V:  Triệu tập Đại hội Khoáng Đại Bất Thường ngày 7/11/2010

Kính thưa quý vị .

Qua thông báo của Hội Đồng Đại Diện ( HĐĐD) triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường và những thách thức của LS Hoàng duy Hùng đòi đối chất về Bản  Báo Cáo Sơ Khởi của Hội đồng Giám Sát (HĐGS ), chúng tôi có những quan điểm như sau :

Theo điều XI khoản 3(b) về những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nguyên tắc quản trị và thu chi tài chánh , cũng như trách nhiệm duy trì hoạt động hợp pháp,  HĐGS có thể tiến hành những thủ tục thích ứng theo nội qui. Trong trường hợp có thể dẫn đến sự phân hóa cộng đồng, HĐGS có thể thành lập Ủy ban hòa giải hoặc triệu tập Đại Hội Khoáng  Đại Bất Thường để giải quyết chung thẩm .

Như vậy trong trường hợp nầy, chỉ có HĐGS mới có thẩm quyền chuyên biệt để thành lập Ủy Ban Hòa Giải hoặc triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường .

Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường  ngày 7/11/2010 chỉ là một áp lực chánh trị khi công việc thanh tra tài chánh hiện đang tiến hành . Bởi vậy HĐGS tuyên bố Đại hội khoáng Đại Bất Thường do HĐĐD triệu tập là không hợp lệ và mọi quyết định  đều không có hậu quả pháp lý đối với HĐGS .

Trong phiên họp ngày 21/10/2010 với đa số tuyệt đói HĐGS  đã quyết định :

Việc thanh tra tài chánh của cộng đồng do HĐĐDCĐ quản trị  sẽ được tiếp tục và sẽ nhờ đến hệ thống pháp luật Hoa Kỳ giúp đở trong việc điều tra  Những vi phạm  trong việc quản trị tài chánh liên quan đến các cá nhân sau đây  :

LS Hoàng duy Hùng,
Ông Phan như Học,
LS Teresa Hoàng,
Bà Cavatina Khanh Trương,
Ông Nhất Nguyễn,
Cô Uyên Quân Phạm,

Ông Viễn Phương……. sẽ phải trả lời trong việc điều tra để tìm ra sự thật.

Yêu cầu LS Hoàng Duy Hùng và ông Phan Như Học không nên thách thức hoặc dùng những xảo thuật chính trị  để áp lực trên công việc của HĐGS.

Trân trọng kính chào quý đồng hương và xin quý vị hãy kiên nhẫn, HĐGS quyết tâm chu toàn trách nhiệm mà đồng hương đã giao phó.

Làm tại Houston ngày 26 tháng 10 năm 2010

TM. Hội Đồng Giám Sát
PETER  TRẦN DZŨNG, CHỦ TỊCH

Với sự chấp thuận của :                           

Các Ủy viên HĐGS:                                           
– Ô. Nguyễn văn Nam , Cố vấn .
– Ô.Bùi ngọc Tuyền , Phó Chủ tịch .
– Bà Trần kim Vy, Tổng thư ký .
– Ô. Hoàng Bách , Ủy viên .
– Ô. Văn Đình ( vắngmặt )
– Ô. Nguyễn quốc Bình ( vắng mặt ) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s