NPH2020_638/639/640: Nguyễn Hồng Phúc nói về lật sư youtuber HDH – P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_638: Nguyễn Hồng Phúc nói về lật sư youtuber HDH – P1

Diễn tả bẩn thỉu nhất là cách ăn uống như thằng vô gia cư chết đói. Mời người ta đi ăn uống xong đứng dậy lấy áo vét bỏ ra về không trả tiền. Video ngày 10/9/2020


NPH2020_639: Nguyễn Hồng Phúc nói về lật sư youtuber HDH – P2

Dưới cái nhìn của Nguyễn Hồng Phúc – Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất – Video ngày 10/9/2020

NPH2020_640: Nguyễn Hồng Phúc nói về lật sư youtuber HDH – P3

Dưới cái nhìn của Nguyễn Hồng Phúc – Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất – Video ngày 10/9/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s