NPH2020_618/619/620/621/622/623: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_618: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P1

NPH2020_619: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P2

NPH2020_620: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P3

NPH2020_621: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P4

NPH2020_622: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P5

NPH2020_623: Ai viết bài cho NQT và ai đưa bài vào báo Nhân Dân ai đăng bài lên báo Nhân Dân? – P6 (Hết)

Với tôi TBT Thuận Hữu vẫn là người tốt và người bạn như ngày đầu. Chỉ tiếc rằng một thành phần hủ hóa trong vai trò Vụ trưởng (Nguyễn Hòa) đã qua mặt cả 2 TS Nguyễn Như Phong (mảng Kinh Tế) và TS Ngô Vương Anh (mảng Sử Học) cũng phải nhắm mắt làm ngơ để hắn múa gậy vườn hoang. – Video ngày 6/9/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s