NPH2020_/612/613/614/615/616/617: Những thâm cung bí sử trong tòa soạn Việt Weekly chưa hề nói – P1/P2/P3/P4/P5/P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_612: HDH nói 13 ngàn gián điệp vậy báo Nhân Dân cũng có tình báo Hoa Nam – P1

Một con đàn bà gia nhân nghĩa non vợ chồng lên youtube cùng chồng hờ kiếm view nói nhăng nói cuội như chúng làm nhăng làm cuội ban đêm mà báo Nhân Dân cho đăng? Video ngày 5/9/2020

NPH2020_613: Báo Nhân Dân bị NQT – LL luồn bài đăng lén chửi NVHN đã từng được NNVN đón mời – P2

Một con đàn bà gia nhân nghĩa non vợ chồng lên youtube cùng chồng hờ kiếm view nói nhăng nói cuội như chúng làm nhăng làm cuội ban đêm mà báo Nhân Dân cho đăng? Video ngày 5/9/2020

NPH2020_614: Những thâm cung bí sử trong tòa soạn Việt Weekly chưa hề nói – P3

Gì nhân nghĩa non vợ chồn NQT và Quỳnh LL không chỉ cá rổ cá cặp tái trần, tái giá. NQT đã từng cạp ít nhất 3 người vì lợi dụng mác VK hi vọng câu mồi đưa qua Mỹ? Video ngày 5/9/2020

NPH2020_615: Những thâm cung bí sử trong tòa soạn Việt Weekly chưa hề nói – P4

Bài viết mang nội dung gì mà được giải Búa Liềm Vàng, thật trơ trẽn báo Nhân Dân? Phe đảng toàn tập Vụ trưởng NH nhận bao nhiêu tiền từ tình báo Hoa Nam? – Video ngày 29/8/2020

NPH2020_616: Những thâm cung bí sử trong tòa soạn Việt Weekly chưa hề nói – P5

Bài viết mang nội dung gì mà được giải Búa Liềm Vàng, thật trơ trẽn báo Nhân Dân? Phe đảng toàn tập Vụ trưởng NH nhận bao nhiêu tiền từ tình báo Hoa Nam? – Video ngày 29/8/2020

NPH2020_617: Những thâm cung bí sử trong tòa soạn Việt Weekly chưa hề nói – P6 (Hết)

Với tôi TBT Thuận Hữu vẫn là người tốt và người bạn như ngày đầu. Chỉ tiếc rằng một thành phần hủ hóa trong vai trò Vụ trưởng đã qua mặt cả 2 TS Nguyễn Như Phong (mảng Kinh Tế) và TS Ngô Vương Anh (mảng Sử Học) cũng phải nhắm mắt làm ngơ để hắn múa gậy vườn hoang. Đón xem video NPH2020_618 – Video ngày 29/8/2020


Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s