NPH2020_604/605/606/607/608/609/610/611 HDH – NQT buôn giấy vệ sinh về Việt Nam làm báo giấy P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_604: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P1

Phải chăng báo Nhân Dân phủ nhận tất cả những gì NNVN và KBCHN làm tại hải ngoại? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_605: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P2

Phải chăng báo Nhân Dân phủ nhận tất cả những gì NNVN và KBCHN làm tại hải ngoại? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_606: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P3

Báo Nhân Dân có lợi gì khi “tuyển dụng” 2 Việt kiều biến chất hết đường sống ở hải ngoại mò về lấy bô úp vào mặt? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_607: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P4

Nếu đây là chủ trương của báo Nhân Dân tiếng nói chính thức của đảng CSVN “tuyển dụng” 2 Việt kiều biến chất hết đường sống ở hải ngoại mò về lấy bô úp vào mặt thì chúng tôi miễn có ý kiến? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_608: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P5

Báo Nhân Dân tiếng nói chính thức của đảng CSVN chấp nhận 2 thằng biến thái vô công rỗi nghề làm cái loa Dư Luận Viên thì ôi thôi em đã lầm ? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_609: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P6

Báo Nhân Dân tiếng nói chính thức của đảng CSVN đã công nhận HDH cộng tác viên và NQt tên điếu đóm hạng nhất giang hồ biến thái “7 nghề hải ngoại” về VN làm cái loa Dư Luận Viên? Video ngày 3/9/2020

NPH2020_610: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P7

NB ở nước ngoài không sao chỉ tội em Nguyễn Minh Tiến kẹt giữa 2 làn đạn vị bôn vô tổ quốc. Cả 2 thằng HDH và NQT chưa 1 lần đặt chân vào lăng Ba Đình đủ biết bản chất?

NPH2020_611: NQ36 hay miếng “giấy vệ sinh” được HDH và NQT buôn về Việt Nam – P8 (Hết)

Ngày hôm nay trong nước đã điện nói chuyện với nb. Mọi người bình tĩnh. Không ai có thể nhân danh hay thay mặt đảng dù báo Nhân Dân, cũng chỉ là cơ quan truyền thông chính thức của đảng CSVN? Video ngày 3/9/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s