Không cảm xúc nhưng đảy xúc cảm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Facebooker Phan Văn Hải

Mặc dù em không có cảm súc nhưng vẫn cố viết một bài để cổ vũ tinh thần chiến đấu của các y bác sĩ Việt Nam nơi tuyến đầu chống dịch cố gắng lên Việt Nam ơi 🇻🇳

NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

Kể từ ngày dịch COVID trở lại
Đã biến đổi và lan rộng hơn trước
Tỉnh Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề
Cả đất nước bước vào cuộc chiến mới

Nơi tuyến đầu Đà Nẵng dịch COVID
Y bác sĩ ngày đêm thay nhau trực
Dành giật sự sống cho mỗi người bệnh nhân
Có những y bác sĩ đã thực sự kiệt sức

Để trung tay giúp đỡ cho Đà Nẵng
Y bác sĩ ở các thành phố lớn
Đã tình nguyện lao vào nơi nguy hiểm
Ôi…tình người thật cảm động và cao quý

Những con người đang hăng hái nhiệt huyết
Trong chận chiến giữa người và virus
Là trận chiến không hề có tiếng súng
Lấy sức người để đối kháng với thiên nhiên

Trận chiến này dù chưa kết thúc
Nhưng tôi thấy tình người là quý nhất
Người Việt Nam dù sinh sống ở đâu
Cũng hướng về với Tổ Quốc yêu dấu

Những hình ảnh này đều là sự thật
Làm tôi thấy cảm động và biết ơn
Sự hi sinh thầm lặng không sợ chết
Của những người tình nguyện nước Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s