NPH2020_485/486/487: Tâm trạng người lính VNCH khi trở về quê hương lần đầu tiên sau 36 năm – P1-P2-P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_485: Tâm trạng người lính VNCH khi trở về quê hương lần đầu tiên sau 36 năm – P1

Lời tâm sự sẽ tạo thành cuồng phong hay im lặng – Video ngày 31/7/2020

NPH2020_486: “Tự phong” hay “được phong” làm chính trị cần biết – P2
Muốn làm đại biểu nhân dân cần hiểu ý nghĩa trừ khi muốn đánh tráo khái niệm làm biểu đại nhân dân – P2? Video ngày 31/7/2020

NPH2020_487: TQ điên cuồng vì các nước ủng hộ Hoa Kỳ về tuyên bố biển Đông và Long mạch đập Tam Hiệp

Những bước dò dẫm bang giao và thăm viếng giữa Hoa Kỳ và Đài Loan làm TQ sôi máu – Đập Tam Hiệp làm vỡ long mạch TQ – P3? Video ngày 31/7/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s