NPH2020_483/484: Không phải là lúc đặt vấn đề lỗi phải – Cùng nhau đoàn kết quyết tâm diệt dịch – P1-P2

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_483: Không phải là lúc đặt vấn đề lỗi phải – Cùng nhau đoàn kết quyết tâm diệt dịch – P1

Đà Nẵng bung hay không? Video ngày 30/7/2020

NPH2020_484: Mỹ và đồng minh quyết tâm trước thách thức mới đầy sấc xược của TQ – P2

TQ điên cuồng cắn lung tung và già họng vừa đánh trồng vừa ăn cướp ? Video ngày 30/7/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s