NPH2020 479/480/482/482: Trận chiến với Trung Quốc đã bắt đầu khởi sự 29/7/2020 -P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020 479: Trận chiến với Trung Quốc đã bắt đầu khởi sự 29/7/2020.

THS2018 – Cám ơn tác giả đã có bài viết nghiên cứu rất công phu Thiên Hạ Sự 2018 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc: Âm mưu Trung Quốc bá quyền làm chủ Biển Đông và thế giới? Video ngày 29/7/2020

PH2020_480: Đại dịch là nguyên nhân chính trị hơn là lo sợ do đảng Dân Chủ cấu kết với Trung Quốc

Trung Quốc và Dân Chủ đã cấu kết để sự kiện trầm trọng và vô hình chung toàn thế giới mà không kiểm soát kể cả Trung Quốc? Video ngày 29/7/2020.

NPH2020_481: Giao lưu độc giả và trả lời thắc mắc độc giả trực tuyến – P1

NPH2020_482: Giao lưu độc giả và trả lời thắc mắc độc giả trực tuyến – P2

Giao lưu độc giả P2? Video ngày 29/7/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s