NPH2020_475: TOANG – Đà Nẵng cách ly 100% – Quảng Ngãi và tpHCM cũng sẽ tiếp theo

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Sau khi Hoa Kỳ và đồng minh bác bỏ các yêu sách của TQ tại Biển Đông thì từ đầu tháng 7 các lực lượng “gián điệp” đã xâm nhập bằng kỹ thuật tinh vi từ trong nội địa. Sự tham lam hay dễ dãi của UBND Đà Nẵng đã để địch cài cắm người xung quanh UBND và những điểm chiến lược. Virus mới được xác định từ bền ngoài truyền vào và từ đó suy ra ……………….

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s