NPH2020_469/470/471: Âm mưu của bá quyền TQ trả thù Việt Nam khi xuất khẩu người bất hợp pháp vào VN? P1-P2-P3

Wiki Twitter Facebook Instagram LinkedlnWiki

NPH2020_469: Âm mưu của bá quyền TQ trả thù Việt Nam khi xuất khẩu người bất hợp pháp vào VN? P1

NPH2020_470: Âm mưu của bá quyền TQ trả thù Việt Nam khi xuất khẩu người bất hợp pháp vào VN? P2

NPH2020_471: Âm mưu của bá quyền TQ trả thù Việt Nam khi xuất khẩu người bất hợp pháp vào VN? P3

Thời sự 24/7/2020 về chuyện nhập cảnh bất hợp pháp tại Việt Nam và những vụ đất đai người TQ sở hữu “hợp pháp” tại Đà Nẵng

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s