NPH2020_464/465/466/467/468: Ngày 24/7/1962 Bác Hồ nói gì ai còn nhớ? P1-P2-P3-P4-P5

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NPH2020_464: Ông Khải Đào bãi nại không có nghĩa câu chuyện bầu cử gian lận sẽ chấm dứt – P1

Bãi nại không phải là thua mà là đổi chiến thuật bằng cách khác. Video ngày 23/7/2020

NPH2020_465: 3 điều 7 chuyện 9 linh tinh – Giấc mộng chồng Mỹ như thế nào – P2

Cuộc sống không đơn giản như mơ huyền mà là “mơ huyền (mờ)” . Video ngày 23/7/2020

NPH2020_466: Uy tín Việt Nam gia tăng về doanh nghiệp sau đại dịch – P3

Tại sao rút ra khỏi Trung Quốc các công ty đổ dồn về Việt Nam. Như vậy Việt Nam không sợ mất lòng? Video ngày 23/7/2020

NPH2020_467: Ngày 24/7/1962 Bác Hồ nói gì ai còn nhớ? P4

Bác Hồ nói, Bác Trọng tiếp tục sự nghiệp theo lời Bác có gì sai? Video ngày 23/7/2020

NPH2020_468: Truyền thông và “dâm chủ” thổ tả chuẩn bị vào lò và chấm dứt – P5
Chuyện đến cũng phải đến đảng Dân Chủ rồi cũng bị thoái trào sau ngày 3/11? Video ngày 23/7/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s