NPH2020_461/462/463: Khải Đào bãi nại không có nghĩa là Tam Nhân Bang sẽ thoát tội – P1/P2/P3

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Vụ kiện Khải Đào hứa hẹn nhiều tình tiết. Video ngày 22/7/2020

NPH2020_462: Mỹ bất ngờ đóng cửa TLS TQ tại Houston vì sao? P2

NPH2020_463: Thế giới đứng về phía Mỹ – LHQ bất lực không phản ứng – Khối Âu châu tự họp ủng hộ – P3


Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s