NPH2020_452/453/454/454: Donald Trump người có trái tim không thấy báo chí nói đến – Thượng tá Bùi Tiến Lợi bị kỷ luật – P1-P2-P3-P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Khải Đào bãi nại đơn kiện và những câu chuyện mở đầu chương trình tối nay. Video ngày 20/7/2020

NPH2020_453: Lòng tốt và âm thầm của tỉ phú Donald Trump nhưng ít người biết – P2

NPH2020_454: Đâp Tam Hiệp và thời sự thế giới – P3

NPH2020_455: Thượng tá Bùi Tiến Lợi cùng 3 người khác bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cho vào lò – P4

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s