LH2020 Album 05 phần 1 và 2 thứ Bảy 11 tháng 7 năm 2020

Chương trình giao lưu văn nghệ và biểu diễn những bài nhạc do độc giả yêu cầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s