NPH2020_351/352/353/354/355/356: Chính sách 4 KHÔNG với Việt Nam của CCCĐ thành 4 CÓ – P1-P2-P3-P4-P5-P6

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Chuyện dài thời sự Việt Nam và thế giới và bang giao Việt Mỹ 25 năm giờ ra sao? – Video ngày 25/6/2020

NPH2020_352: Chuyện 4 KHÔNG 4 Có thế còn chuyện Mỹ – P2

NPH2020_353: John Bolton là ai? – P3

NPH2020_354: Photoshop nghĩa trang Bình An để bịp NVHN của đám kên kên rỉa xác chiến sĩ VNCH – P4

NPH2020_355: Giao lưu và nghị viên Người Việt Cuốc Ra vác cờ Vàng bảo vệ tư bản đỏ Bolsa – P5

NPH2020_356: Cờ Vàng bảo vệ tư bản đỏ Phước Lộc Thọ – P6

Bài vạch trần sự thật cát bụi cuộc đời của ma đầu chính trị Bolsa – Video ngày 25/6/2029

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655 E
mail: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s